În şedinţa de ieri a Guvernului a fost aprobată o hotărâre prin care se stabileşte că angajatorii pot înregistra în REVISAL orice modificare a salariului brut, în contextul transferului contribuţiilor sociale la angajat, până la 31 martie 2018.

ATENŢIE! Transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat se face în continuare de la 1 ianuarie 2018, termenul fiind prelungit doar pentru obligaţia transmiterii datelor către REVISAL.

Astfel, actul normativ prevede ca excepție, pe fundalul mutării CAS și CASS la salariat, că angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018 orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, care se produce de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului și până la 31 martie 2018.

Ulterior acestei date, hotărârea de Guvern mai prevede, ca regulă, transmiterea în REVISAL a oricărei modificări a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii acesteia.

În cazul contractelor nou încheiate, acestea trebuie transmise, în continuare, către Registru, cu o zi inainte ca angajatul sa isi inceapa activitatea.

Alte prevederi incluse în proiectul de hotărâre privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL):

  • orice modificare a funcţiei/ocupaţiei, a tipului sau a duratei contractului individual de muncă, precum și orice schimbare a duratei timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • persoanele fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au obținut sau nu statutul de utilitate publică, instituțiile/autoritățile publice/alte entități juridice, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligația de a întocmi, completa și transmite registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Ai nevoie de HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here