ÎNTREBARE: Lucrez part-time iar prin contract am stabilit ca programul de lucru să fie în intervalul orar 10:00-14:00. După câteva luni de la semnarea contractului însă, angajatorul a început să îmi ceară – în mai multe ocazii – să vin în alte intervale orare faţă de cel normal. Aceste situaţii au început să fie cam dese. Este legal?

RĂSPUNS:

În primul rând, reţinem că, potrivit art. 105 din Codul muncii, contractul individual de muncă cu timp parțial (part-time) trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, în afara elementelor standard, şi următoarele:

  • durata muncii și repartizarea programului de lucru;
  • condițiile în care se poate modifica programul de lucru;
  • interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

Mai important este că, de data recentă, au fost introduse în Codul muncii reglementări clare privind munca nedeclarată, în aceasta intrând şi primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial. (art. 151 lit. d))

Această faptă constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca lucrând în afara programului de lucru, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei (art. 260 alin. (1) lit. e3))

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here