Ieri a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală, prin care se reglementează blocarea angajărilor în cadrul acesteia, cu unele excepţii. Mai mult, actul normativ stabileşte înfiinţarea unui organism consultativ – Comitetul pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală.

Care este rolul noului Comitet?

Comitetul pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală este un organism consultativ, fără personalitate juridică, constituit pentru realizarea unei analize a organizării instituționale și a eficienței utilizării resurselor umane la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii.

Rolul Comitetului este de a realiza analiza stadiului privind organizarea instituțională și a statelor de funcții pentru toate autoritățile și instituțiile publice de mai sus și de a prezenta Guvernului propuneri de măsuri pentru eficientizarea managementului resurselor umane din cadrul acestora, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Comitetul pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală este format din:

  • Prim-ministru (președinte)
  • Secretar general al Guvernului (membru)
  • un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice (membru)
  • un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale (membru)
  • un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (membru)
  • un reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (membru)

Blocarea angajrilor în administraţia publică centrală

Potrivit OG nr. 3/2017, începând din 27 iulie (data intrării în vigoare a actului normativ) şi până la data de 31 decembrie 2017 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate în vederea ocupării posturilor vacante, din autoritățile și instituțiile publice menţionate anterior.

Prin excepție, se continuă procedurile de ocupare a posturilor pentru care anunțurile de concurs au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv au fost îndeplinite obligațiile de publicitate instituite în sarcina instituțiilor și autorităților publice, conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

De asemenea, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Prevederile referitoare la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante nu se aplică unităților sanitare publice și instituțiilor din învățământul de stat.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here