Senatul va dezbate un proiect de lege care modifică OUG nr. 60/2017, prin care angajatorii sunt obligați să angajeze persoane cu dizabilități, într-un procent de 4%, dacă au peste 50 de angajați.

În caz contrar, legea actuală prevede plata lunară a unei sume reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat personae cu dizabilități. Proiectul inițiat prevede ca în aceste cazuri, angajatorii să poată opta pentru plata a 50% din suma menționată, restul urmând a fi folosit pentru achiziționarea de produse şi servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap, angajate în unitățile protejate autorizate.

Inițiatorii susțin, pe baza datelor de la Ministerul Muncii, că deși Guvernul și-a propus ca prin aceste obligativități, să crească numărul de persoane cu dizabilități angajate, firmele și instituțiile preferă să plătească taxele aferente, astfel că numărul persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piaţa muncii a scăzut.

Lege privind completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 78, alin. (3) se completează prin introducerea lit. a) şi b) care vor avea următorul cuprins:

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una din următoarele variante:

a) Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

b) Să plătească lunar către bugetul de stat minim 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar pentru diferenţa datorată la bugetul de stat, să achiziţioneze produse şi servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap, angajate în unităţile protejate autorizate.

Achiziționarea acestor servicii va duce la menținerea serviciului de unitate protejată pentru persoanele greu angajabile şi care provin din grupuri vulnerabile, definite de Legea asistenţei sociale nr. 219/2011. Efectul va fi dublu – pe de o parte companiile și instituțiile vor plăti doar 50% din taxa actuală, pe de altă parte, persoanele cu dizabilități vor avea mai multe servicii de suport la dispoziție: “De asemenea, va sprijini crearea de organizaţii formate doar din persoane cu dizabilităţi care vor putea dezvolta activităţi economice care să le asigure un venit decent şi să le permită derularea de activităţi suplimentare de integrare socio-profesională şi acces la viaţă demnă şi incluzivă”, se mai arată în proiect.

În privința organizațiilor care vor organiza aceste activități economice pentru persoanele cu dizabilități, proiectul prevede o altă condiție obligatorie.

La articolul 81, alin. (2), se va adăuga lit. c) care va avea următorul cuprins:

c) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri în cadrul ONG-urilor cu condiţia de a avea minim 3 persoane cu dizabilităţi angajate, din care minim 30% normă de muncă din total angajați în cadrul secției.

Conform datelor de la Ministerul Muncii, citate în expunerea de motive a proiectului de lege, în 18 luni de la aprobarea OUG nr. 60/2017, în ianuarie 2019, un număr de 150.283 de persoane erau pensionate pe caz de invaliditate, din care 110.523 de persoane având grad II şi III şi capacitate parțială de muncă.

Ai nevoie de OUG nr. 60/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here