Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat cea de-a IV-a ediţie a competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică, competiţie care se adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale din România.

Scopul acestei iniţiative este acela de a identifica, evidenţia şi disemina cele mai eficiente şi inovative practici administrative, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale administraţiei publice din România.

Tematicile competiţiei (pilonii) din acest an au fost stabilite în funcţie de realitatea socială din România:

● Pilonul 1:  Modernizarea administraţiei publice prin promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării;

● Pilonul 2:  Îmbunătăţirea serviciilor publice prin management orientat spre satisfacţia beneficiarilor;

● Pilonul 3: Dezvoltare locală  prin parteneriate şi voluntariat.

Competiţia presupune parcurgerea a 3 etape, respectiv: înscrierea, evaluarea proiectelor înscrise, desemnarea şi premierea câştigătorilor.

Aplicaţiile câştigătoare vor fi prezentate şi premiate în cadrul conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public” ce va avea loc în luna noiembrie 2011, urmînd ca acestea să stea la baza elaborării unui Ghid de bune practici.

Perioada de înscriere în competiţie este 20 iunie – 1 august 2011, înscrierea efectuîndu-se prin completarea aplicaţiei on-line disponibilă pe website-ul www.anfp.gov.ro. Formatul standard pentru aplicaţie şi ghidul practic cu informaţiile necesare pentru înregistrare pot fi consultate accesînd website-ul ANFP.

“Invit toate instituţiile şi autorităţile publice să susţină demersul nostru, înscriindu-şi proiectele de succes şi anul acesta, în cea de-a IV-a ediţie a competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România. Pentru ANFP a devenit deja o tradiţie şi, totodată, o mândrie ca, în fiecare an să acorde premii şi să promoveze bunele practici din domeniul administraţiei publice româneşti”, a precizat domnul Andras SZAKAL, preşedintele ANFP.

*

ANFP anunţă, de asemenea, că sub egida EUPAN (European Union Public Administration Network) se organizează în data de 29-30 septembrie 2011 la Varşovia – Polonia, Conferinţa Calităţii cu titlul Doing the right things right – Să facem bine ceea ce trebuie – Un sector public european mult mai bine orientat spre rezultate.

EUPAN este o reţea a practicienilor administraţiilor publice din Statele Membre ale Uniunii Europene, organizată sub egida Comisiei Europene (www.eupan.eu).

Totodată, reprezintă o platformă pentru schimbul de opinii, experienţe şi bune practici pentru a îmbunătăţi performanţa, competitivitatea şi calitatea administraţiilor publice europene.

În ultimii 10 ani, unul dintre mijloacele prin care EUPAN realizează acest lucru, este organizarea de conferinte şi evenimente. În anul 2011, Preşedinţia poloneză a UE va găzdui Conferinţa Calităţii a EUPAN.

Pentru acest eveniment au fost propuse 4 teme:

● De la managementul micro la managementul meta – managementul orientat spre rezultate are loc înăuntrul şi în afara graniţelor care definesc organizaţia, gândirea în lanţ şi contruirea de reţele sociale fiind cruciale.

● Eficacitatea bazată pe cetăţean/client – poate implicarea cetăţenilor/clienţilor să sprijine organizaţiile privind orientarea spre rezultate?

● Către conducerea orientată spre rezultate în organizaţiile din sectorul public – în cazul în care managerii publici sunt responsabili pentru politica şi rezultatele organizaţiei, au de asemenea şi autonomia de a gestiona aceste aspecte?

● Asimilarea unei culturi ce promovează şi utilizează gândirea orientată spre rezultate în organizaţiile din sectorul public – cum se pot îndrepta organizaţiile din sectorul public spre o cultură orientată spre rezultate?
Înscrierea participanţilor a avut ca dead-line data de 18 februarie a.c., urmînd ca, până la conferinţa, comitetul organizatoric să facă selecţia cazurilor ce urmează a fi prezentate în cadrul evenimentului EUPAN de la Varşovia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here