Prin Hotărârea nr. 5/2014, Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) a aprobat noul regulament aplicabil pentru Comisia de etică şi disciplină.
Reglementarea, publicată în Monitorul Oficial nr. 284 din 17 aprilie 2014, abrogă totodată Regulamentul anterior, aprobat prin Hotărârea nr. 2/2012 a organului de conducere al ANEVAR.
Evaluatorii autorizaţi răspund disciplinar în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare, aceasta constând într-o acţiune sau inacţiune în legătură cu activitatea de evaluare, săvârşită cu vinovăţie, prin care sunt încălcate reglementările în materie. Regulamentul enumeră, în acest sens:
– Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012;
– standardele de evaluare;
Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 1/2012;
– alte dispoziţii date de către organele de conducere ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România sunt încălcate de către evaluatorul autorizat.

Abateri disciplinare şi sancţiuni

Abaterile disciplinare sunt faptele prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, şi anume:
nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de către Uniune;
nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei;
refuzul de a pune la dispoziţie documentele sau informaţiile solicitate de Comisia de monitorizare şi verificare şi/sau Comisia de etică şi disciplină;
necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în Tabloul Uniunii;
desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;
exercitarea profesiei de către membrii inactivi sau membrii care se află în perioada de suspendare, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni;
nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementează profesia de evaluator autorizat, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni sau al unei contravenţii;
utilizarea neautorizată a siglei şi a însemnelor Uniunii în scop publicitar în rapoartele de evaluare sau în orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.

Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:
avertisment scris;
avertisment cu acţiune corectivă profesională;
suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni;
retragerea calităţii de membru al Asociaţiei.
Sancţiunile disciplinare aplicabile În cazul evaluatorilor autorizaţi persoane juridice, sancţiunile disciplinare sunt aceleaşi, mai puţin avertismentul cu acţiune corectivă profesională.

Sancţiunea cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională. Acţiunea corectivă presupune desfăşurarea unui program de pregătire profesională, propus de Comisia de etică şi disciplină, program care nu va face parte din programul obligatoriu de pregătire profesională continuă şi se realizează pe cheltuiala membrului sancţionat. Programul de pregătire va trebui desfăşurat în maximum 12 luni de la aplicarea sancţiunii, iar neîndeplinirea în termen duce la autosesizarea preşedintelui Asociaţiei şi la declanşarea unei noi proceduri disciplinare fără o cercetare prealabilă.

Evaluatori care nu îşi au domiciliul în România

Reamintim câteva reglementări în acest sens, dat fiind modificările în materie aduse la O.G. nr. 24/2011 prin Legea nr. 99/2013, de aprobare a ordonanţei, reglementări în vigoare de la 18 aprilie 2013.
Persoanele fizice şi juridice străine care nu au domiciliul în România pot dobândi calitatea de evaluator autorizat şi pot exercita această profesie, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările în care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de Asociaţie cu organismele similare din statele respective.
Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de evaluator autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, respectiv persoanele juridice române.
Prin excepţie, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au dobândit calitatea de evaluator autorizat în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul Asociaţiei, în vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei ordonanţe, fiind exceptaţi de la procedura de examinare. Asociaţia recunoaşte automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând SEE în baza căruia cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat.
Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de evaluator autorizat se pot înscrie în Tabloul Asociaţiei, în vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei ordonanţe, fiindu-le recunoscută calitatea de evaluator autorizat dobândită în statul de origine.
Persoanele fizice sau juridice evaluatori autorizaţi având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, pot exercita profesia de evaluator autorizat şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, evaluatorul autorizat este exceptat de la procedura de înscriere în Asociaţie.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

comentarii

1 COMENTARIU

  1. va rog din suflet sa ma ajutati cu o reglementare ANEVAR care spune ca candidatii la sustinerea examenului final nu pot sa-si conteste examenul si ca comisia are dreptul sa te acuze ca ai copiat fara sa faca si demonstratia faptului in sine si mai doresc sa stiu care este rolul si obligatia coordonatorului in timpul stagiaturii mie mi se pare normal sa te indrume sa te verifice si sa te pregateasca ptr examenul final nu sa fie coordonator orientativ cum mi s-a spus de catre cei de la ANEVAR coordonatorul sustine ca esti ok iar cand mergi la examen comisia formata din 2 examinatori te pica pe principiu ca nu sunt bune lucrarile si ca ai copiat mi se pare nedrept si total aberant va multumesc si astept un raspuns

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here