Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a anunţat scutirea operatorilor de comunicaţii electronice şi de servicii poştale de la plata tarifului  de monitorizare pentru anul 2012, conform unui comunicat postat pe site-ul instituţiei.

Persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare sunt specificate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2007.

Astfel, furnizorii autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale, cu venituri anuale de peste 100.000 de euro sau o cifră de afaceri care depăşeşte această sumă, au obligaţia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, pe întreaga perioadă în care deţin calitatea de furnizor.

Pentru calcularea tarifului de monitorizare se ţine cont de cifra de afaceri a furnizorilor sau de veniturile realizate de către aceştia în anul anterior celui pentru care se datorează, în funcţie de opţiunea fiecăruia.

La ora actuală, ANCOM înregistrează 1.613 de furnizori autorizaţi de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi 361 de furnizori autorizaţi de servicii poştale.

Din totalul de 1.974 de operatori, un număr de 344 de furnizori, dintre care 289 sunt furnizori autorizaţi de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi 55 sunt furnizori de servicii poştale, au o cifră de afaceri sau venituri realizate exclusiv din aceste activităţi care depăşesc suma de 100.000 de euro anual.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here