Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pregăteşte liberalizarea completă a pieţei serviciilor poştale împreună cu industria de profil din România prin discutarea a două decizii cu reprezentanţii industriei de profil în cadrul Consiliului Consultativ, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

Principalele modificări pe care cele două decizii le vor aduce cadrului de reglementare sunt:

– prelungirea cu un an a calităţii de furnizor de serviciu universal a Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR);

– eliminarea dreptului rezervat CNPR asupra furnizării anumitor servicii;

– stabilirea unui nou mecanism de compensare a eventualelor pierderi înregistrate de furnizor ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal.

Totodată, au fost aduse modificări ale condiţiilor de întocmire şi auditare ale situaţiilor financiare separate de către CNPR care vor furniza date inclusiv în scopul determinării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

Conform comunicatului ANCOM, modificările şi completările cadrului secundar de reglementare agreate au ca scop asigurarea continuităţii furnizării serviciului universal până la data transpunerii în legislaţia primară naţională a cadrului legal european în domeniul serviciilor poştale şi, de asemenea, oferă tuturor furnizorilor posibilitatea să presteze orice serviciu pe piaţa serviciilor poştale prin eliminarea tuturor drepturilor exclusive.

Astfel, după 31 decembrie 2012, când expiră dreptul exclusiv al CNPR de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif este mai mic de 2 lei, orice furnizor de servicii poştale va avea dreptul de a furniza acest tip de servicii.

În acelaşi timp, calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR se extinde cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2013, dat fiind faptul că, în prezent, cadrul legislativ naţional este în curs de modificare, în vederea respectării, de către România, a obligaţiei de a transpune legislaţia comunitară din domeniu, asigurând în continuare dreptul utilizatorilor de a beneficia de un set minim de servicii poştale la o anumită calitate în orice localitate de pe teritoriul României prin intermediul mecanismelor serviciului universal.

De asemenea, Autoritatea a stabilit un nou mecanism de finanţare a furnizării serviciului universal, respectiv compensarea costului net prin intermediul unui fond de serviciu universal. Costul net al furnizării serviciului universal reprezintă pierderile înregistrate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în această calitate.

Printre aceste obligaţii se numără şi cea de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, la aceleaşi tarife, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde cantitatea de corespondenţă este mică.

Compensarea costului net rezultat în urma furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal şi va fi finanţată prin intermediul unui fond de serviciu universal ce va fi administrat de ANCOM.

Acesta va fi alimentat din contribuţiile financiare ale anumitor furnizori de servicii poştale autorizaţi conform procedurii de autorizare generală sau din contribuţiile utilizatorilor finali ai serviciilor poştale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor poştale pe care aceştia le utilizează. Modalitatea de implementare a acestor prevederi va fi stabilită ulterior de către ANCOM, în funcţie de cuantumul necesarului de finanţare a serviciului universal identificat ca fiind costul net al serviciului universal ce va fi compensat.

Furnizorul de serviciu universal va transmite Autorităţii o situaţie privind costurile, veniturile şi capitalul angajat pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, certificată de un auditor independent.

În acelaşi timp, acesta va avea obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru separarea serviciilor din afara sferei serviciului universal de cele incluse în sfera serviciului universal.

Liberalizarea pieţei serviciilor poştale presupune eliminarea în totalitate a drepturilor exclusive şi speciale acordate pentru furnizarea de servicii poştale, inclusiv a drepturilor rezervate în prezent furnizorului de serviciu universal. Acest lucru va stimula concurenţa în acest sector, în beneficiul utilizatorilor de servicii poştale.

Decizia care are ca obiect de reglementare condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepţia prevederilor referitoare la mecanismul alternativ de finanţare a obligaţiilor de serviciu universal după expirarea dreptului rezervat CNPR, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Decizia care vizează condiţiile de întocmire şi auditare ale situaţiilor financiare separate de către CNPR va intra în vigoare la data comunicării sale către CNPR, la aceeaşi dată urmând ca Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii nr. 1.480/EI/2005 privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. să-şi înceteze aplicabilitatea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here