OUG nr. 29/2020 aduce mai multe modificări punctuale şi anume prorogă unele termene și reglementează unele programe de finanțare. Vă propun să analizăm în continuare modificările cu incidență fiscală, aduse de această ordonanţă .

1) Termenul de plată a primei rate pentru impozitul pe teren, impozitul pe clădiri și impozitul pe mijloace de transport, datorat către bugetul local, se prorogă de la data de 31 martie 2020 la data de 30 iunie 2020.

2) Procedura instituirii unor facilități fiscale – anulare dobânzi și penalități de întârziere și restructurarea unor datorii prevăzută de OG nr. 6/2019, își extinde perioada de aplicare și în perioada 01 februarie – 31 iulie 2020. Astfel, notificarea poate fi depusă până la data de 31 iulie 2020, iar solicitarea de restructurare se va depune până pe data de 30 octombrie 2020.

Notă: amintim faptul că fac obiectul facilităților fiscale datoriile restante și scadente până la data de 31 decembrie 2018.

3) Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020), nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, dacă nu sunt achitate într-un termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Notă: aici legiuitorul este confuz, în sensul că dacă cineva o obligație scadentă până la finele celor 30 de zile de la terminarea situației de urgență, însă după scadență, se datorează dobânzi și penalități.

Noi înțelegem că intenția legiuitorului a fost exact invers, adică să fie scutiți de dobânzi și penalități acei operatori economici ce își plătesc cu întârziere datoriile la buget, fără a depășii un termen de 30 de zile după terminarea situației de urgență, însă din analiza textuală a prevederilor din ordonanță, rezultă exact invers, iar efectul este tocmai plata după acest termen.

Să sperăm că se reformulează rapid prin alte acte normative.

Aceste obligații întârziate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante.

4) De la data prezentei ordonanțe și până într-un termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru recuperarea creanțelor bugetare, se suspendă executarea silită, iar dacă au început măsuri în perioada anterioară, acestea nu se mai aplică.

5) Plătitorii de impozit pe profit la care impozitul se calculează pe sistemul plăților anticipate trimestriale, au dreptul să recalculeze impozitul pe profit la nivelul impozitului pe profit determinat în sistem real. Acest mod de calcul se va păstra pentru tot anul 2020.

6) Termenul de depunere a declarațiilor cu beneficiarul real, prevăzut în Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este un instrument indispensabil în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României şi noilor modificărilor legislative. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here