Organizator: World Trade Institute Bucharest      

Data: 23-25 august 2013   

Locul de desfăşurare: Hotel Melodia, Venus 

Trainer: Doctor Ec. Maria Costache – Expert Consultant cu recunoaştere internaţională (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR şi AROMAR. 


Scopul
acestui seminar este de a oferi participanţilor instrumentele necesare evaluării financiar-contabile în timp real a companiei pe care o conduc pentru  cunoaşterea stării de sănătate financiară a acesteia, precum şi de a evidenţia modul în care deciziile financiare şi fiscale afectează afacerea în care sunt implicaţi.

Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.

Analiza vizează posiblitatea de a se pronunţa asupra: exploatării şi rezultatelor; echilibrului financiar; adecvării mijloacelor la resurse; randamentelor întreprinderii în gestiunea investiţiilor sale.

Seminarul se adresează în special managerilor şi acelor persoane din companie, care au responsabilităţi financiare în obiectivele lor de evaluare, cu sau fără calificare financiar-contabilă.


Subiecte abordate

Etapele diagnosticului financiar:

1. Construirea instrumentelor de analiză

2. Demersul previziunilor financiare

3. Analiza ratelor

4. Detectarea riscurilor de faliment prin metoda scorurilor

5. Analiza SWOT

6. Concluziile diagnosticului financiar

7. Utilizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ca instrument de conducere

Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre înscrierea la acest eveniment şi taxa de participare, trimiteţi-ne un e-mail la adresa: vanzari@indaco.ro sau contactaţi-ne la numerele de telefon: 021.311.97.11 şi 0758.070.577.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here