Un proiect de ordin ANAF prevede modificări, ca urmare a adoptării Legii nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 310/2013.

Proiectul de ordin urmează să modifice Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 dat pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Potrivit Legii nr.168/2013, au fost modificate o serie de dispoziţii cu privire la veniturile din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, astfel:
• introducerea unei noi grupe de produse vegetale (arbuşti fructiferi);
• detalierea şi modificarea denumirii unor grupe de animale;
• modificarea plafoanelor neimpozabile pentru anumite grupe de produse vegetale şi animale;
• prelungirea termenului de depunere a declaraţiei pentru anul fiscal 2013, respectiv 25 iunie 2013.
Contribuabilii, în cazul cărora au fost modificate elementele de impozitare prevăzute la art. 72 alin.(2) din Codul fiscal (grupa produse vegetale sau animale, plafonul neimpozabil etc.) şi care au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o nouă declaraţie până la data de 25 iunie (inclusiv) a anului 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013.
Având în vedere modificările legislative menţionate, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, prin introducerea în conţinutul acestuia, a elementelor de impozitare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
Astfel, prin proiect de ordin al ANAF se propune modificarea formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
*
Prin modificările aduse la Codul fiscal de Legea nr. 168/2013, articolul 72 are următorul conţinut:

Venituri neimpozabile
Art. 72. – (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:
a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;
b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente».”
2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

 

 

Produse vegetale

Suprafaţă

 

Cereale

până la 2 ha

 

Plante oleaginoase

până la 2 ha

 

Cartof

până la 2 ha

 

Sfeclă de zahăr

până la 2 ha

 

Tutun

până la 1 ha

 

Hamei pe rod

până la 2 ha

 

Legume în câmp

până la 0,5 ha

 

Legume în spaţii protejate

până la 0,2 ha

 

Leguminoase pentru boabe

până la 1,5 ha

 

Pomi pe rod

până la 1,5 ha

 

Vie pe rod

până la 1 ha

 

Arbuşti fructiferi

până la 1 ha

 

Flori şi plante ornamentale

până la 0,3 ha

 

Animale

Nr. capete/nr. de familii de albine

 

Vaci

până la 2

 

Bivoliţe

până la 2

 

Oi

până la 50

 

Capre

până la 25

 

Porci pentru îngrăşat

până la 6

 

Albine

până la 75 de familii

 

Păsări de curte

până la 100″

Prin efectul Legii nr. 168/2013, la art. 72 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

 (4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) nu generează venit impozabil.”

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here