În Monitorul Oficial nr. 142 din 18.03.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Actul normativ este completat de prevederile incluse în H.G. nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Actele normative analizate astăzi adoptă procedura efectivă de calcul, declarare şi plată a timbrului de mediu, având în vedere noile reglementari în vigoare de la 15.03.2013.

* Cine calculează timbrul verde ?

Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea ANAF, care reprezintă:

– în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoană este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe;

– în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal.

* Ce documente sunt necesare ?

În vederea calculării timbrului de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică ce dorește înmatricularea unui autoturism, va prezenta în copie și în original, următoarele documente:

– cartea de identitate a vehiculului;

– documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului;

– în cazul autovehiculelor rulate achiziționate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora și, după caz, declarația pe propria răspundere, precum și rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate.

* Cum se calculează timbrul de mediu ?

Notă: Categoria M1 reprezintă autoturismele de persoane

Pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculează după formula: Suma de plată = [A x B x (100 – C)]/100, unde:

A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menționate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1;

C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3.

Pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 4 și Euro 3, timbrul de mediu se calculează după formula: Suma de plată = [A x B x (100 – C)]/100, unde:

A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menționate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie și prevăzută în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;

C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3. 

* Există calculator de timbru de mediu, conform noilor reglementări?

Pe site-ul ANAF este afişat un calculator al timbrului de mediu, confom noilor reglementări, ce poate fi accesat la acest link.

* Alte mențiuni

Normele dispun și procedurile de aplicare în cadrul eventualelor restituiri de timbru verde, sau procedurile de aplicat când se va înmatricula un mijloc de transport în regim de scutire de timbru.

Actul normativ adoptă formularele utilizate efectiv pentru calculul, declararea și aprobarea timbrului de mediu din punctul de vedere al încasării acestei taxe.

Ordinul aprobă persoanele responsabile cu aprobarea valorii timbrului verde pe care îl va plătii o persoană interesată, circuitul documentelor și arhivarea acestora.

Reținem și faptul că timbrul verde este calculat sub răspunderea persoanei solicitante a înmatriculării cu rezerva verificării ulterioare din partea ANAF, a conformității datelor, în condițiile Codului de procedură fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here