În contextul viitoarelor modificări legislative privind CAS şi CASS, ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, Fiscul a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care actualizează modelul şi conţinutul formularelor 600 şi 610.

Aceste documente sunt utilizate la stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice (PFA) şi contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, CAS şi CASS urmând a fi raportate la salariul minim pe economie, stabilit recent la valoarea de 1.900 lei.

Ce noutăţi aduce proiectul ANAF?

Prin proiectul de act normativ, Agenția Națională de Administrare Fiscală propune:

  • modelul şi conţinutul formularului 600 – “Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate” (vezi aici PDF);
  • modelul şi conţinutului formularului 610 – “Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” și a anexei “Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate” (vezi aici PDF);
  • instrucţiunile de completare a formularului 600.

De ce este necesară actualizarea formularelor?

De la 1 ianuarie 2018 intră în vigoare o serie de modificări în domeniul contribuțiilor sociale datorate de către persoanele fizice, astfel cum sunt stabilite prin deja celebra OUG nr. 79/2017 ce aduce schimbări majore în Codul fiscal.

Astfel, stabilirea CAS se face în funcție de un venit ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

În ceea ce priveşte CASS, ANAF stabilește contribuţia în situația realizării de către contribuabil a categoriilor de venituri prevăzute la art.155 din Codul fiscal (venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau venituri din alte surse) cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară. În acest caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabilește în funcție de salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează.

Persoanele fizice obligate la plata acestor contribuţii depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la venitul ales asupra căruia datorează contribuția de asigurări sociale, precum și încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim prevăzut de lege în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În situația în care persoanele fizice nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.148 și 155 din Codul fiscal (realizarea de venituri sub un plafon minim), acestea pot opta pentru depunerea declarației și plata contribuțiilor în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele obligate, potrivit legii. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Pe baza declaraţiei depuse de contribuabili, administraţia fiscală competentă stabilește contribuţia de asigurări sociale, respectiv contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după caz, prin decizie de impunere.

În situația încetării sau suspendării temporare a activităţii, în cursul anului fiscal, contribuabilii depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată, potrivit art. 151 alin. (3) și art. 174 alin. (3) din Codul fiscal.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here