Actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 631/2016, reglementează modelul, conținutul și instrucțiunile de completare pentru formularele de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA, respectiv:

  • formularul 091 ”Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/ Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii”;
  • formularul 093 ”Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/ Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe”;
  • formularul 094 ”Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”;
  • formularul 098 ”Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Să detaliem câteva aspecte cu privire la fiecare dintre aceste formulare.

Formularul 091 ”Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/ Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii”.

Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, dacă valoarea acesteia depășește plafonul pentru achiziții  intracomunitare, precum și de către persoanele impozabile neînregistrate dacă achiziționează servicii intracomunitare pentru care există obligația plății taxei în România.

Declarația se depune la organul fiscal înainte de efectuarea achiziției intracomunitare sau a serviciului.

Formularul 093 ”Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/ Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe”.

Se depune de către persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA.

Declarația se depune la organul fiscal și conține elemente de înregistrare sau de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, cum sunt livrări de bunuri/ prestări de servicii, precum și cifra de afaceri estimată sau realizată în anul precedent.

Formularul 094 ”Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, ce au perioada fiscală a TVA trimestrul și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Această declarație se depune la organul fiscal în vederea păstrării perioadei fiscale a TVA trimestrul calendaristic și conține cifra de afaceri din anul precedent ce trebuie să nu depășească plafonul de 100.000 euro. Declarația 094 se depune până pe data de 25 ianuarie pentru anul precedent.

Formularul 098 ”Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Se depune de către societățile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA întrucât desfășoară sau intenționează să realizeze activitate economică ce implică operațiuni taxabile.

Declarația se depune la organul fiscal competent și cuprinde elemente cum sunt cifra de afaceri estimată a se realiza, înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de scutire sau înregistrarea prin opțiune chiar dacă cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here