Cele trei acte normative analizate astăzi se adresează operatorilor economici ce efectuează activități de comerț cu operatori economici din state terțe.

Legiuitorul adoptă proceduri de control electronic al formalităților și al activităților de import, export și reexportul unor bunuri, proceduri ce intră în vigoare de la data de 1 mai, prin:

  • OPANAF nr. 1194/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului;
  • OpANAF  nr. 1195/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului;
  • OpANAF nr. 1196/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport.

Aceste proceduri sunt corelate cu reglementările vamale ale Comunității Europene și utilizează aplicația informatică respectiv formularele utilizate și de alte state membre. În principiu, observăm accentuarea utilizării sistemelor electronice în activitățile de control față de intervenția factorului uman.

OpANAF nr. 1194/2016 reglementează procedura controlului pentru exporturi. Aceasta se bazează pe aplicația informatică ECS-RO iar normele tehnice de utilizare a sistemului de control al exportului se aplică tuturor mărfurilor ce urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt însoțite de o declarație prealabilă la ieșire.

Declarația prealabilă la ieșire poate să aibă una dintre următoarele forme:

  • declarație vamală, când mărfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal al Comunității și sunt plasate într-un regim vamal ce solicită un astfel de document;
  • declarație de reexport;
  • o declarație sumară de ieșire.

Procedura controlului la export este dezvoltată în funcție de aceste particularități, ținând cont de situațiile ce pot apărea în realizarea exportului, respectiv depozitare, ieșire dintr-un depozit, transport etc.

În cazul în care sistemul electronic nu funcționează conform parametrilor aprobați, procedura prevede și o măsură alternativă la declararea mărfurilor destinate exportului.

În acest sens, amintim și faptul că sunt agreate și termenele maxime în care biroul vamal efectuează și verificări efective pentru închiderea procedurilor de export.

OpANAF nr. 1195/2016 reglementează procedura controlului pentru importuri. Această procedură se bazează pe aplicația informatică ICS-RO.

În principiu, o declarație vamală de import se va depune în format electronic utilizându-se semnătură digitală.

Procedura stabilește modul de acceptare a declarației de import, corectare și invalidare a acestui formular, în funcție de situațiile concrete.

Există posibilitatea efectuării unei inspecții fizice a mărfurilor importate, caz în care se notifică importatorul.

Prin OpANAF nr. 1196/2016 se introduce procedura de control pentru bunurile supuse reexportului. Aceasta folosește ca formular principal Notificarea de reexport.

Notificarea de reexport presupune ca mărfurile din afara Uniunii Europene să fie reexportate într-o zonă liberă sau într-un depozit temporar pentru care încă nu s-a depus o declarație de reexport sau o declarație sumară de ieșire din spațiul vamal al Comunității.

Ordinul adoptă formularele necesare și etapele de aplicare efectivă a procedurii de reexport.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here