Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, ANAF propune, prin proiectul de Ordin, modificarea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

În acest sens, vor fi eliminate unele categorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, deoarece acestea au fost incluse în categoria veniturilor obţinute în baza contractelor civile, potrivit Codului Civil.

De asemenea, se vor introduce rubrici speciale referitoare la veniturile din arendare şi veniturile din salarii.

Totodată, vor fi introduse în formular unele informaţii suplimentare privind calculul şi reţinerea impozitului pe veniturile din salarii pentru fiecare beneficiar de venit.

Nu în ultimul rând, instrucţiunile privind completarea, depunerea şi transmiterea pe cale electronică a formularului 205 vor fi modificate.

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2012, a fost modificat regimul fiscal pentru veniturile obţinute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.

 Astfel, impozitul pe veniturile din arendã se calculeazã prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la data plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final, cu excepţia cazului în care se optează pentru stabilirea venitului net în sistem real.

Totodată, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Civil, o serie de venituri menţionate expres în Codul fiscal au fost incluse în categoria veniturilor realizate în baza contractelor civile.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost eliminată obligaţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate acestora de a completa şi depune la organul fiscal fişe fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru fiecare beneficiar de venit, fiind prevăzută obligaţia plătitorilor de venit de a completa şi depune o declaraţie anuală privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.

Descarcă Proiectul de Ordin al ANAF! Click aici!

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here