26 Februarie, 2018

ANAF propune modificarea formularului 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit” şi a altor trei formulare fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

Proiectul de act normativ vizează modificarea unor aspecte referitoare la o serie de formulare fiscale, necesară ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013. Se prevede actualizarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

Consultă integral proiectul de ordin! Click aici!

Astfel, primele modificări se referă la formularul 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, respectiv instrucţiunile privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

Totodată, ANAF propune şi modificarea conţinutului formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare .

Modificarea formularului 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” implică includerea unei secţiuni C “Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică. Tot referitor la formularul 104, se propune introducerea metodei de declarare on-line.

De asemenea, proiectul legislativ vizează şi modificarea denumirii unor obligaţii din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi din formularul 120 „Decont de accize”.

Aceste modificări legislative au în vedere următoarele aspecte, în ceea ce priveşte impozitul pe profit:

- plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial;

- modalitatea de stabilire a plăţilor anticipate, efectuate trimestrial, în cazul contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial sau care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;

- modalitatea de stabilire şi declarare a impozitului pe profit şi a plăţilor anticipate, precum şi modalitatea de recuperare a pierderii, în cazul persoanelor juridice supuse unor operaţiuni de reorganizare la nivel naţional sau implicaţi în operaţiuni transfrontaliere (divizări, fuziuni, transferuri de active, etc.);

- modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

 Consultă noile modele ale formularelor fiscale! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu