ANAF a publicat, în dezbatere publică, un proiect pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum şi pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare.

Potrivit referatului de aprobare a proiectului de ordin, prin Legea nr.296/2020 au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit.

Noile reglementări stabilesc condiții privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și reguli privind impozitarea grupului fiscal. Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se constituie din cel puţin două dintre următoarele entităţi, denumite membri:

  •  o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înfiinţată potrivit legislaţiei europene şi una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene la care aceasta deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;
  • cel puţin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
  •  cel puţin două persoane juridice române deţinute, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii;
  • cel puţin o persoană juridică română deţinută, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine.

Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit este reprezentat, în relația cu organul fiscal, de persoana juridică responsabilă, care este persoana juridică română/persoana juridică cu sediul social în România înfiinţată potrivit legislaţiei europene, membră a unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, desemnată pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declaraţiei de impozit pe profit şi efectuarea plăţii impozitului pe profit în numele grupului.

Potrivit art.423 alin.(6) din Codul fiscal, procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal, precum și modelul și conținutul cererii comune și a unor formulare se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 Aşadar, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, prin care se stabilesc:

  •  fluxuri privind soluționarea cererilor privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit,
  •  obligațiile declarative care revin membrilor grupului fiscal,
  • obligațiile care revin, în administrarea grupului fiscal, precum și a fiecărui membru/fost membru al grupului, organelor fiscale competente.

Totodată, au fost stabilite modelul și conținutul unor formulare, cum sunt:

  • Formularul 173 “Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit”,
  • Formularul 174 “Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit”,
  • Formularul 175 “Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”, precum și unele formulare utilizate de organele fiscale în aplicarea procedurii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here