Agenția Națională de Administrare Fiscală a postat pe pagina de internet a instituției un proiect de ordin prin care se modifică procedura de soluționare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.

Același proiect schimbă și condiţiile în care se soluţionează cererile de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.

Proiectul conține opt anexe în care sunt detaliate formularele, modelul și cererile necesare pentru noile condiții de rambursare de TVA. Cei care depun cererea de rambursare trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

  • sunt persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România,
  • nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile corporale care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic.

Cererea se depune în termen de maximum 9 luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Totodată, se prevede că persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut la art. 314 din Codul fiscal, nu mai au obligaţia desemnării unui reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 74 alin. (5) din Normele metodologice

Prevederile acestui ordin se vor aplica cererilor de rambursare depuse după data intrării în vigoare a ordinului. Cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se vor soluționa potrivit ordinului în vigoare la data depunerii respectivelor cereri.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here