La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin care se aduc modificări privind procedura de solicitare a regimului derogatoriu, cu dispoziţii referitoare la documentele prezentate de contribuabilii, persoane fizice, care îşi suspendă activitatea.

În cadrul actului se dispune şi actualizarea listei declaraţiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu.

Astfel, Ordinul nr. 342/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013, pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1221/2009 include, în primul rând, o nouă reglementare, la Cap.A. „Aprobarea regimului de declarare derogatoriu” al Procedurii adăugându-se punctul 61, cu următorul cuprins:

“61. În cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz. “

De asemenea, în cadrul proiectului de ordin, se actualizează lista declaraţiilor fiscale care sunt supuse regimului de declarare derogatoriu, noua formă incluzând:

– formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;

formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit, şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;

– formularul 120 “Decont privind accizele”;

– formularul 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”;

– formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

În forma anterioară a actului normativ, declaraţiile fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu includ formularul 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” şi formularul 103 “Declaraţie privind accizele”, acestea fiind eliminate şi înlocuite cu formularul 112.

anaf1
Sursa foto: Lege5.ro

* Context legislativ

În temeiul prevederilor art.81 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobată prin Ordinul  preşedintelui agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009.

Având în vedere faptul că, persoanele fizice care desfăsoară activităţi independente, autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau potrivit legislaţiei specifice, care au obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal (impozit pe salarii, contribuţii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspendării activităţii, ANAF a considerat necesară completarea procedurii cu dispoziţii referitoare şi la această categorie de contribuabili.

Ordinul ANAF nr. 342/2013 este în curs de actualizare şi va putea fi consultat în curând şi pe www.Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here