Un comunicat din partea ANAF face cunoscut că Agenţia a elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Modificările propuse îşi au temeiul în dispoziţiile art.771 din Codul fiscal, potrivit cărora persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii, asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii din patrimoniul personal, datorează impozit pe venit.

În funcţie de modalitatea de realizare a transmisiunii dreptului de proprietate, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se stabileşte, după caz, de către notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii, sau de către organul fiscal.

Potrivit prevederilor art.773 din Codul fiscal, notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, pe beneficiari de venit.

În cazul în care, transferul de proprietate se realizează prin altă procedură decât cea notarială, persoana fizică beneficiară de venit are obligaţia de a declara venitul obţinut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în maxim 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.

Având în vedere necesităţile de administrare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi pentru eliminarea unor confuzii cu privire la modalitatea de transfer a proprietăţilor imobiliare, se propune introducerea unor informaţii suplimentare în conţinutul formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

● La formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, se propune introducerea următoarelor informaţii:

– modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, având în vedere diferenţierea cotelor de impozitare aplicabile în funcţie de acest criteriu;

– baza de calcul a impozitului, întrucât pot exista situaţii în care aceasta diferă de valoarea tranzacţiei declarată de părţi (în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii stabilită prin expertiză);

– taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie, potrivit art.77^3 din Codul fiscal.

● La formularul 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, se propune introducerea informaţiei referitoare la codul de identificare fiscală al persoanelor cărora li se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, în vederea introducerii acestor informaţii în sistemul de administrare, precum şi introducerea unor rubrici suplimentare, în cazul în care transferul se efectuează către mai multe persoane.

Corespunzător acestor modificări, a fost necesară şi adaptarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularelor 208 şi 209.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here