26 Februarie, 2018

ANAF introduce o nouă procedură de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA! Ce reţinem din prevederile OpANAF nr. 3331/2013?

În Monitorul Oficial nr. 658/2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Actul normativ analizat astăzi introduce o nouă procedură foarte complexă cu privire la TVA şi abrogă precedenta procedură.

Sunt reglementate următoarele situaţii:

a) înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care aveau această obligaţie şi nu au respectat prevederea normativă;

b) anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA;

c) procedura de corectare a erorilor privind înregistrarea şi anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA.

Procedura este foarte vastă şi adaptată la posibilele situaţii regăsite în practică, cum ar fi depăşirea plafonului de TVA fără să urmeze şi înregistrarea sau anularea codului de TVA ca urmare a nedepunerii declaraţiilor fiscale.

Să analizăm principalele situaţii când se va aplica actul normativ, fără a detalia procedura internă utilizată de ANAF.

ÎNREGISTRAREA DIN OFICIU ÎN SCOPURI DE TVA

Înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA se impune în următoarele situaţii:

a) când o persoană impozabilă română depăşeşte plafonul de 220.000 de lei şi nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termen de zece zile de la finele lunii în care s-a depăşit plafonul;

b) când o persoană juridică neînregistrată în scopuri de TVA efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri, caz în care obţine codul special de TVA;

c) când persoane juridice străine au un sediu fix în România de la care prestează servicii către alte persoane impozabile străine;

d) când persoane impozabile străine efectuează livrări de bunuri sau achiziţii intracomunitare în România;

e) când persoane impozabile străine efectuează achiziţii de bunuri sau servicii la care ar fi avut drept de deducere a TVA de la achiziţii.

Notă: persoanele impozabile străine care au un sediu fix în România de la care prestează servicii, sau persoanele juridice străine care efectuează achiziţii de bunuri sau servicii cu drept de deducere a TVA de la achiziţii, nu beneficiază de plafonul de scutire de TVA pentru cifra de afaceri de 220.000 de lei.

Astfel, acestea au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România, chiar înaintea efectuării activităţii economice.

O altă situaţie ce conduce la înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA este dată de încheierea perioadei de inactivitate fiscală sau încheierea perioadei de suspendare a activităţii la Registrul Comerţului, caz în care actul normativ stabileşte obligaţia de înregistrare din oficiu pentru aceste situaţii.

Desigur, se presupune că aceste persoane au fost înregistrate anterior în scopuri de TVA.

Data înregistrării în scopuri de TVA este data încheierii situaţiei de inactivitate fiscală sau data primirii informaţiilor de reluare a activităţii din partea Registrului Comerţului.

Se recomandă, desigur, ca contribuabilii să urmărească corectarea vectorului fiscal, după modificarea situaţiei de la Registrul Comerţului.

ANULAREA DIN OFICIU A ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA este cauzată de următoarele situaţii:

a) la data declarării inactivităţii fiscale, conform art. 78^1 din Codul de procedură fiscală;

(Atenţie: recomandăm persoanelor interesate să analizeze acest temei normativ, deoarece, la rândul ei, inactivitatea fiscală este generată de mai multe situaţii.)

b) ca urmare a inactivităţii economice temporare înscrisă la Registrul Comerţului;

c) ca urmare a faptului că asociaţii, administratorii, asociaţii majoritari, au înscrise în cazier infracţiuni de natură economică sau împotriva acestora se atrage răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil;

d) în situaţia în care nu s-au depus deconturile de TVA timp de şase luni consecutive pentru plătitorii de TVA lunar  sau timp de două trimestre calendaristice consecutive, pentru plătitorii de TVA trimestrial;

e) dacă nu s-au efectuat achiziţii sau livrări de bunuri/prestări de servicii timp de şase luni consecutive pentru plătitorii de TVA lunar  sau timp de două trimestre calendaristice consecutive, pentru plătitorii de TVA trimestrial;

f) dacă persoana juridică neînregistrată în scopuri de TVA a obţinut un cod special de TVA numai pentru activităţi intracomunitare, şi a fost declarată inactivă.

Dorim să detaliem situaţia fiscală cu unele dintre cele mai frecvente situaţii de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, cauzată de nedepunerea deconturilor timp de şase luni, neefectuarea de achiziţii/livrări timp de şase luni sau existenţa infracţiunilor în cazierele administratorilor, asociaţilor majoritari.

Cea mai gravă confuzie este dată de exprimare! ”Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA”. Marea majoritate a celor care au văzut denumirea au spus ”Gata, nu mai sunt plătitor de TVA!”. Greșit, desigur! Respectiva societate nu mai deține un cod valabil de TVA, însă are cu siguranță multe obligații cu privire la TVA, iar contabilitatea acestei societăţi se complică şi devine mai greu de ţinut.

Această societate comercială are obligația să colecteze TVA pentru toate activitățile economice ce ar fi fost în sfera TVA în cazul în care nu i s-ar fi anulat înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor de la art. 11 alin. (1^3) din Codul fiscal.

CF-11-1_3Sursa: Lege5 Online

Mai mult, același temei normativ prevede faptul că nu poate fi dedusă TVA de la achiziția bunurilor și serviciilor livrate/prestate în perioada în care codul de TVA este invalid.

Ce obligații privind facturarea are această persoană?

Această persoană va factura livrările de bunuri/prestările de servicii ca și până acum, emițând factura prevăzută de art. 155 din Codul fiscal, însă nu va putea să treacă pe aceasta codul de TVA  anulat de autorități.

Sumele datorate bugetului pentru TVA colectată se declară şi plătesc până în data de 25 a lunii următoare vânzării, prin depunerea formularului 311Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e)sau g) din Codul fiscal.

Ce se întâmplă cu activele existente și serviciile neconsumate, cum ar fi chiriile în avans pentru care s-a dedus TVA la momentul invalidării codului de TVA?

Prin anularea înregistrării în scopuri de TVA se consideră că bunurile și serviciile neconsumate existente în societate la momentul anulării sunt alocate unor activități economice fără drept de deducere, prin prisma normelor de aplicare pentru art. 148 și art. 149 din Codul fiscal. Acest lucru conduce la ajustarea TVA în favoarea bugetului.

Declararea și plata acestui TVA se realizează prin depunerea ”Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” formular 307, depusă până în data de 25 a lunii următoare celei în care s-a anulat codul de TVA.

Ce se întâmplă cu beneficiarii ce achiziționează bunuri și servicii de la o societate al cărei cod de TVA a fost anulat?

Contribuabilii ce achiziționează bunuri și servicii de la persoane impozabile al căror cod de TVA a fost anulat nu beneficiază de deducerea TVA de la aceste achiziții, conform art. 11 alin. (1^4) din Codul fiscal.

Fac excepție bunurile achiziționate în cadrul procedurii de executare silită și achizițiile de bunuri de la persoane aflate în procedura falimentului.

Notă:
OpANAF nr. 3331/2013 care aprobă noua procedură cu privire la TVA poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu