Pe site-ul ANAF a publicat un GHID privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Reprezentanţii instituţiei ofera explicatii despre contribuabilii care nu sunt obligati la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, dar si care sunt regulile de iesire din acest sistem.

Prezentul ghid se adreseaza persoanelor juridice romane care au obligatia de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor. În sensul legii fiscale, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

– a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile; Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul veniturile care constituie baza impozabila prevazuta de lege.

– capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

– nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
CONTRIBUABILII CARE NU SUNT OBLIGATI LA PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

– Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;
– Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;
– Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;
– Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;
– Entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.

Nota:
Persoanele juridice romane care indeplinesc conditiile mentionate în lege si care desfasoara ca activitate principala sau secundara activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati aplica prevederile legale referitoare la impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Prevederile legii fiscale prevaleaza fata de prevederile Legii nr. 170/2016.
INREGISTRAREA FISCALA

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este:

a) codul de inregistrare fiscala (CIF) atribuit de organul fiscal pentru persoanele juridice si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
b) codul unic de inregistrare (CUI) atribuit potrivit legii speciale pentru persoanele juridice si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului.

Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala In vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, persoanele/entitatile mentionate la punctul 3 din prezentul Ghid au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.

Declaratia de inregistrare fiscala se depune de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia, in termen de 30 de zile de la data infiintarii.

Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata. Formularul 010 se completeaza in doua exemplare, un exemplar se pastreaza la aceste persoane/ entitati, iar celalalt se depune la organul fiscal competent.

Formularul 010 se poate depune direct la unitatea fiscala sau se poate transmite prin posta, prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acestor persoane/entitati.

Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei.

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni (formularul 010), insotita de documente care atesta modificarile intervenite.

In cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, declaratia de mentiuni va fi insotita si de certificatul de inregistrare fiscala, care se depune in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat.

Declararea modificarilor ulterioare privind categoriile de obligatii fiscale declarative inscrise initial in vectorul fiscal se poate face si pe baza formularului (700) “Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal” care se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Modificarile intervenite in datele declarate initial de persoanele juridice care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului se fac potrivit dispozitiilor legii speciale. Modificarile intervenite in datele declarate initial in vectorul fiscal se declara la organul fiscal central prin depunerea formularului 010.

La incetarea calitatii de subiect de drept fiscal, persoanele/entitatile mentionate la punctul 3 din prezentul Ghid trebuie sa solicite radierea inregistrarii fiscale, prin depunerea declaratiei de radiere (formularul 010).

Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la incetarea calitatii de subiect de drept fiscal si trebuie insotita de certificatul de inregistrare fiscala in vederea anularii acestuia.
Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

In cazul infiintarii unei microintreprinderi intr-un an fiscal, perioada impozabila incepe:

– de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului, daca are aceasta obligatie;
– de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti sau alte autoritati competente, daca are aceasta obligatie, potrivit legii.

In cazul divizarilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanei juridice prin dizolvare fara lichidare, perioada impozabila a unei microintreprinderi se incheie la una dintre urmatoarele date:

– la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau a mai multor societati noi;
– la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau la alta data stabilita prin acordul partilor, in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii.

In cazul dizolvarii urmate de lichidare, perioada impozabila a unei microintreprinderi se incheie la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost inregistrata, potrivit legii, infiintarea persoanei juridice respective.

Ghidul integral poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here