Noua conducere a ANAF îşi propune un plan de măsuri care vizează reducerea evaziunii fiscale, simplificarea depunerii declaraţiilor şi restructurarea aparatului propriu.

Obiectivul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) este să asigure o bună colectare a veniturilor la bugetul de stat, astfel încât România să poată finanţa investiţiile în economie, să asigure banii necesari pentru plata pensiilor şi salariilor şi un mediu economic corect şi echitabil pentru toţi contribuabilii.

“Am început o evaluare a instituţiei şi pot spune că rezultatele de până acum pot fi cu siguranţă îmbunătăţite. Vom adapta administraţia fiscală astfel încât să răspundă obiectivelor care vor fi stabilite de către primul-ministru în urma analizei pe care ANAF i-o va prezenta în cursul acestei săptămâni”, a declarat Şerban Pop, preşedintele ANAF, citat în Comunicatul de presă al instituţiei.

Prioritatea ANAF este lupta cu grupuri evazioniste puternice, care au capacitatea de a influenţa decizii la nivelul administraţiei fiscale: “Există grupuri evazioniste cu o capacitate financiară importantă, care pot susţine sisteme relaţionale capabile să atingă cel mai înalt nivel al administraţiei fiscale. Aceste grupuri se vor opune prin toate mijloacele unei reforme a ANAF şi unei aplicări corecte a legii, bazându-se pe posibilităţile financiare şi de influenţă pe care le au. Indiferent căror atacuri vom fi supuşi, vom continua măsurile de reformă în ANAF pentru a asigura respectarea legii. Lupta cu aceste grupuri este o prioritate, vom restructura agenţia astfel încât să facă faţă acestor provocari”, a afirmat Şerban Pop.

În acest sens, ANAF va aplica un program de măsuri, care include atât acţiuni pe termen scurt cât şi pe termen mediu şi lung.

Pe termen scurt, activitatea ANAF pe domeniile economice cunoscute ca având un grad ridicat de evaziune, respectiv comerţul cu produse supuse accizării (tutun, alcool, produse petroliere) şi comerţul cu legume si fructe, va viza în special măsurile de natură preventivă şi de descurajare a iniţiativelor evazioniste.

“Activitatea de combatere a evaziunii fiscale trebuie să aibă ca rezultat încasarea unor sume la buget, nu efectuarea unor controale care stabilesc prejudicii cu şanse reduse de recuperare, care să devină arierate fiscale pe care statul să le urmărească fără succes, consumând resurse în mod inutil. Calea de acţiune directă este urmărirea circuitului banilor, iar aici trebuie îmbunătăţită colaborarea cu alte instituţii inclusiv din domeniul bancar şi cel judiciar”, a precizat preşedintele ANAF.

Preşedintele ANAF a mai afirmat că trebuie eliminat subiectivismul din actul de control, iar restructurarea Agenţiei să se axeze pe transferul funcţiilor din activităţile de suport către cele operaţionale. “Există un grad ridicat de subiectivism în actul de control, pentru că procedurile au permis ca deciziile de a verifica un contribuabil sau un altul să fie lăsate la latitudinea unor oameni, fără să fie stabilite criterii foarte clare, care să oblige reprezentanţii fiscului să se îndrepte către contribuabili în funcţie de gradul de risc”, a spus Şerban Pop.

Preşedintele ANAF a subliniat că este foarte importantă activitatea de tip preventiv, pentru ca agenţii economici să aibă un partener de lucru în ANAF, care să le asigure o relaţie corectă şi puţin consumatoare de timp şi resurse pentru respectarea obligaţiilor fiscale, dar în acelaşi timp să ştie că ANAF aplică legea şi nu tolerează evaziunea fiscală, întrucât trebuie să asigure un mediu de afaceri corect şi echitabil.

“Agenţia a mai trecut prin procese de restructurare, inclusiv anul trecut, şi au existat anumite rezultate în sensul creşterii veniturilor bugetare. Însă o mare parte a personalului este implicată în activităţi de suport, care pot fi înlocuite în mare măsură cu sisteme IT, iar oamenii respectivi să fie transferaţi către direcţiile operaţionale”, a menţionat preşedintele ANAF.

Pe termen lung, este foarte importantă restructurarea ANAF în cadrul programului cu Banca Mondială. Prin îmbunătăţirea relaţiilor cu contribuabilii şi prin simplificarea procedurilor de declarare şi plată a obligaţiilor bugetare, programul urmăreşte creşterea gradului de conformare voluntară, a afirmat preşedintele ANAF.

“Pentru contribuabili va fi mai uşor să îşi plătească obligaţiile fiscale, ceea ce se traduce la autoritatea fiscală atât în creşterea veniturilor bugetare cât şi în reducerea costurilor de colectare. Aplicarea de amenzi şi efectuarea de controale sunt măsuri care aduc venituri temporare la buget, iar costurile sunt ridicate. Pentru a creşte ponderea veniturilor bugetare către media europeană, administraţia fiscală trebuie să asigure atât informarea contribuabililor cât şi un sistem simplu de depunere a declaraţiilor, de obţinere a documentelor şi de efectuare a plăţilor”, a mai spus Şerban Pop.

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here