În Monitorul Oficial, Partea I nr. 708/28.08.2019 a fost publicată Procedura – din data de 26.08.2019 – de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (denumită în continuare Procedură), procedură adoptată de către ANAF prin Ordinul nr. 2806/2019 și care este în vigoare de la data de 28.08.2019. 

Cui se aplică Procedura? 

De reținut că Procedura se aplică persoanelor fizice pentru care organele fiscale competente au emis și au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, astfel:

a) în perioada cuprinsă între data de 15.03.2019 inclusiv și data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, denumită în continuare ordonanță de urgență;

b) după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență ( art. 1 alin. (1) din Procedură).

Deciziile de impunere anuală prevăzute la art. 1 alin. (1) din Procedură se pot emite fie în baza declarațiilor inițiale sau rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau ca urmare a unei acțiuni de inspecție fiscală. 

Pentru ce sume de plată se acordă bonificație și care este valoarea bonificației? 

Potrivit art. 1 alin. (3) din Procedură, sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificație sunt contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017.

Valoarea bonificației reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură. Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice (art. 1 alin. (4) din Procedură,). 

Ce condiție trebuie îndeplinită pentru acordarea bonificației? 

Potrivit art. 1 alin. (5) din Procedură, bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la art. 1 alin. (1) din Procedură și valoarea bonificației să fie achitată integral, astfel:

a) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pentru deciziile de impunere anuală emise și comunicate în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedură ;

b) în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, pentru cele emise și comunicate după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declarațiilor rectificative depuse până la împlinirea termenelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență, chiar dacă deciziile de impunere anuală sunt comunicate după aceste termene, dacă sunt, după caz, respectate condițiile prevăzute la art. 1 alin. 5 din Procedură.

Pentru sumele de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală ca urmare a inspecției fiscale, aferente perioadelor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură, comunicate de organele fiscale competente în perioadele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Procedură, se acordă bonificația dacă sunt, după caz, respectate condițiile prevăzute la art. 1 alin. (5) din Procedură.

În situația în care persoanele fizice înregistrează și alte obligații fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la art. 1 alin. (1) din Procedură, sumele plătite vor stinge obligațiile fiscale în ordinea prevăzută la art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificației potrivit prezentei proceduri. 

Care este procedura derulată la nivelul organelor fiscale pentru acordarea bonificației? 

Potrivit art. 2 alin. (1) din Procedură, pentru acordarea bonificației, organul fiscal competent întocmește un referat prin care aprobă această facilitate pentru persoanele fizice care îndeplinesc, după caz, condițiile prevăzute la art. 1 alin. (5) din Procedură, cuprinse într-o listă editată automat din aplicația informatică.

Lista mai sus prevăzută cuprinde următoarele informații:

a) datele de identificare ale persoanei fizice: codul de identificare fiscală, numele și prenumele;

b) numărul și data deciziei de impunere anuală prin care a fost stabilită suma de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate;

c) perioada pentru care a fost stabilită suma de plată;

d) cuantumul sumei de plată;

e) valoarea bonificației calculată conform prevederilor art. 1 alin. (4) din Procedură;

f) diferența de plată între cuantumul prevăzut la lit. d) și valoarea bonificației prevăzută la lit. e);

g) cuantumul sumei achitate de către persoana fizică aferentă deciziei de impunere anuală;

h) data plății.

La documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) din Procedură se anexează borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale, întocmit pentru fiecare persoană fizică prevăzută în listă (art. 2 alin. (3) din Procedură).

Referatul și borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale prevăzut la art. 2 alin. (3) din Procedură se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

Prevederile mai sus prezentate se aplică de către organele fiscale competente după efectuarea stingerilor în evidența fiscală.

Documentele mai sus prevăzute aprobate de conducătorul organului fiscal competent stau la baza scăderii din evidența fiscală a valorii bonificației.

Potrivit art. 2 alin. (7) din Procedură, după scăderea din evidența fiscală a valorii bonificației, organul fiscal competent înștiințează persoana fizică cu privire la acordarea bonificației, dar nu mai târziu de 30 de zile de la acordarea acesteia.

În situația în care, ulterior termenelor prevăzute la art. 2 alin. (7) din Procedură, persoanele fizice consideră că îndeplinesc condițiile de acordare a bonificației și nu au fost înștiințate în acest sens, se pot adresa organelor fiscale competente în vederea acordării bonificației.

Organele fiscale competente analizează situația fiscală, precum și solicitările depuse de persoanele fizice potrivit dispozițiilor mai sus amintite și înștiințează persoanele cu privire la acordarea sau, după caz, neacordarea bonificației.

Ai nevoie de Procedura de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here