ANAF a publicat recent o listă de actele normative cu incidență în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 25.07.2022 – 29.07.2022.

1. Legea nr. 265/2022 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în
registrul comerţului.

Potrivit noului act normativ, prin semnarea cererii de înregistrare în registrul comerţului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială îşi asumă răspunderea că nu sunt incapabile şi că nu li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, ca pedeapsa complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019, în cererea de înregistrare/acordul de constituire fiind prevăzută o clauză în acest sens.

2. Ordinul al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1363/2022
din 25 iulie 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179
„Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”.

Declaraţia privind compensaţia la carburanţi se completează şi se depune de către operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţi finali – persoane fizice şi juridice care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preţ la preţul de vânzare şi beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021.

3. Hotărârea Guvernului României nr. 953/2022 din 27 iulie 2022 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022
privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii
financiare nebancare anumitor categorii de debitori (Monitorul Oficial nr. 760 din 29
iulie 2022)

Perioada de acordare a facilităţilor de suspendare la plată a ratelor aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”

Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi nouă luni.

Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni şi se calculează începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.

Condiţii privind creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”

Rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente poate fi suspendată o singură dată, numai pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;

b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitării suspendării obligaţiilor de plată;

c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni de la data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.

4. Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1341/2022
din 21 iulie 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă (Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022)

În anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, poziţiile 74-76 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal
„74 Impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată
75 Compensaţii aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată
76 Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată”

Obligaţiile datorate la bugetul de stat, se declară de către plătitorii care datorează impozit asupra veniturilor suplimentare, compensaţii aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă şi despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here