În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare, pe site-ul ANAF a fost publicat, pentru consultare publică, un proiect de ordin care asigură instituţiei accesul la datele de identificare ale deţinatorilor domeniilor cu extensia .ro.

Accesul se va face prin colaborarea ANAF cu ICI Bucuresti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Practic, asa cum este stipulat în Referatul de aprobare a proiectului de ordin, ICI Bucureşti pune la dispoziţia ANAF datele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin în colectarea veniturilor și prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale.

Protocolul are ca obiect colaborarea în vederea transmiterii datelor de identificare din baza de date a ICI Bucureşti ale deținătorilor domeniilor cu extensia .ro, înregistrate în serviciul RoTLD (www.rotld.ro).

Direcția Generală Tehnologia Informației din cadrul Fiscului va asigura aplicaţia informatică de interogare domeniu/vizualizare răspuns, în scopul obţinerii de informații despre proprietarul/proprietarii unui domeniu sau a unei liste de domenii de internet din România.

Compartimentul de specialitate, RoTLD, din cadrul ICI Bucureşti, va dezvolta un serviciu web prin care se vor transmite informatiile, conform procedurii de lucru comună.

Furnizarea datelor de către ICI București se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform unei proceduri de lucru comune, stabilită la nivel de experți și semnată în termen de maximum 30 de zile de la data semnării protocolului.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here