Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că a fost elaborat proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, prevăzută de OUG nr. 181/2020. 

Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depusă la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Modalitățile de depunere sunt următoarele:

  • la registratura organului fiscal;
  • prin poştă, cu confirmare de primire;
  • prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării
eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, poate fi consultat AICI. 

Condiții de acordare ce trebuie îndeplinite debitor:

a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu se afle în procedura faliment;

d) să nu se afle în dizolvare;

e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;

f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea
solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Alte detalii despre Procedura eşalonării datoriilor acumulate în timpul crizei COVID19. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here