ANAF a aprobat modelul și conținutul formularului 107 “Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”. Ordinul Preşedintelului ANAF nr. 1825/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018, dată de la care a şi intrat în vigoare. 

Cine depune Declaraţia?

Instrucţiunile de completare a formularului 107 precizeză că declarația informativă se completează și se depune de către:

 • contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
 • contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care plătesc și impozit pe profit și care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
 • contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.

În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica “Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală și se completează codul de identificare fiscală al succesorului.

De asemenea, la secțiunea “Date de identificare a contribuabilului”, la rubrica “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența. 

Termenul de depunere a declarației

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, sau:

 • până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
 • până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă până la următoarele termene:

 • până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52 din Codul fiscal;
 • până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
 • până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare. 

Date privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private

De reţinut că, deşi această înscriere a suscitat reacţii în faza de proiect a ordinului ANAF, se declară

 • datele de identificare, civilă şi fiscală, ale beneficiarului sponsorizărilor/mecenatului/burselor private în anii precedenți/perioadele precedente și pentru care s-au înscris sumele reportate, cu excepția celor înscriși în anexa la Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private.
 • suma reprezentând valoarea bunurilor materiale sau mijloacelor financiare reprezentând sponsorizările/mecenatul/bursele private, conform legii, acordată fiecărui beneficiar în anul de raportare/perioada de raportare. Pentru bunurile materiale, suma va cuprinde valoarea acestora, evaluate prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar. 

Sume reportate şi sume deduse

Suma reportată reprezintă valoarea bunurilor materiale sau mijloacelor financiare cu titlu de sponsorizări/mecenat/burse private reportată din perioada anterioară anului de raportare/perioadei de raportare.

Formularul conţine o rubrică pentru beneficiarii sumelor reportate cărora le-au fost acordate sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018 şi care se completează în cazul sumelor reportate care nu pot fi individualizate pe beneficiari, aferente sponsorizărilor/mecenatelor/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018. În acest caz se completează, în anexa la formular, datele de identificare ale acestor beneficiari.

 Suma dedusă se înscrie cu suma dedusă din impozitul pe profit în anul de raportare/perioada de raportare corespunzătoare sumei reprezentând sponsorizări/mecenat/burse private acordate fiecărui beneficiar în anul de raportare/perioada de raportare sau corespunzătoare sumelor reportate în anul de raportare/perioada de raportare individualizate pe beneficiari. Aici, pentru beneficiarii sumelor reportate, cărora le-au fost acordate sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2018, se înscrie suma dedusă corespunzătoare sumelor reportate care nu pot fi individualizate pe beneficiari aferente sponsorizărilor/mecenatelor/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018.

IMM-urile înscriu suma dedusă din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în anul de raportare/perioada de raportare corespunzătoare sumei reprezentând sponsorizări/mecenat/burse private acordate fiecărui beneficiar în anul de raportare/perioada de raportare sau corespunzătoare sumelor reportate în anul de raportare/perioada de raportare individualizate pe beneficiari. 

Anexa la Declarația informativă

• Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se depune împreună cu anexa în situația în care suma reportată aferentă sponsorizărilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018 nu poate fi individualizată pe fiecare beneficiar.

• Anexa solicită date privind beneficiarii sumelor reportate, cărora le-au fost acordate privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018.

• Se completează de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit și contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități care plătesc și impozit pe profit, în cazul sumelor reportate aferente sponsorizărilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018, care nu pot fi individualizate pe fiecare beneficiar.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here