Ordinul nr. 1941/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost publicat în Monitorul Oficial.

Ordinul modifică formularul 093 care reprezinta Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe.

Aceasta se completează şi se depune de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (2) şi (21) din Codul fiscal.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile stabilite în România prin sediul fix, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Aceasta se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule.

Un exemplar al declaraţiei, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.

Declaraţia poate fi depusă şi ONLINE în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în declaraţie, în formatele „PDF”, „JPEG” sau „TIFF”.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul fix sau sediul fix desemnat, potrivit legii.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here