19 Februarie, 2018

ANAF a aprobat Procedura înregistrării fiscale din oficiu pentru contribuabilii care nu respectă obligaţia de înregistrare

În Monitorul Oficial nr. 350 din 23 Mai 2012 a fost publicat ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 714 din 16 Mai 2012, care aprobă Procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Actul normativ adoptă procedura înregistrării fiscale din oficiu pentru un contribuabil ce nu respectă obligaţia de înregistrare. Potrivit acestuia, înregistrarea din oficiu se realizează în următoarele două situaţii:

 a) ca urmare a constatărilor proprii, realizate de organul  fiscal, competent în gestionarea şi administrarea contribuabilului;

b) ca urmare a soliciării unei alte autorităţi, ce administrează creanţe fiscale;

Procedura adoptă şi modul de notificare a contribubilului pentru ca acesta să analizeze situaţia în fapt şi să se înregistreze fiscal, dacă legislaţia impune acest lucru.

Cui este opozabilă procedura ? Procedura se aplică următoarelor categorii de contribuabili :

* persoane juridice;

* persoane fizice, ce au obligaţia înregistrării ( în general, desfăşoară activităţi într-o formă organizată/profesională);

* asocieri fără personalitate juridică, ce au obligaţia înregistrării (în general cele efectuate între/cu persoane nerezidente);

* sedii secundare, plătitoare de impozitul pe venitul din salarii;

Procedura nu se aplică persoanelor fizice, evidenţiate pe baza codului numeric personal, ce realizează venituri.

Cum se desfăşoară efectiv înregistrarea din oficiu?

Autorităţile fiscale analizează, prin compartimentul de specialitate, datele pe care le deţin, fie din situaţii proprii, fie cele comunicate de alte autorităţi.

Dacă în urma acestor analize rezultă că se necesită înregistrarea fiscală a contribuabilului, pentru că a fost identificat un subiect de drept fiscal, acesta va fi notificat, printr-una din procedurile adoptate de art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Notificarea va preciza temeiul normativ şi termenul în care contribuabilul notificat trebuie să se conformeze procedurii legale şi să se înregistreze fiscal.

În urma notificării contribuabilului pot apărea 3 situaţii:

A) Contribuabilul constată că trebuia să se înregistreze fiscal şi îndeplineşte procedura de înregistrare.

În acest caz este sancţionat contravenţional pentru nerespectarea termenelor de înregistrare.

B) Contribuabilul notificat constată că situaţia proprie nu îl obligă la înregistrarea fiscală. În acest caz, prezintă autorităţii fiscale opinia sa şi documentele necesare scutirii la înregistrare.

Dacă situaţia în fapt nu impune înregistrarea fiscală, autoritatea fiscală suspendă înregistrarea din oficiu şi arhivează documentaţia deţinută.

C) Contribuabilul nu se conformează notificării:

În acest caz, autoritatea fiscală continuă procedura înregistrării şi emite decizia de înregistrare fiscală din oficiu pentru acest contribuabil.

Decizia de înregistrare fiscală se comunică contribuabilului printr-una din procedurile stabilite de art. 44 din Codul de procedură fiscală. În termen de 2 zile de la emiterea deciziei de înregistrare fiscală se va emite şi certificatul de înregistrare fiscală.

Odată cu  înregistrarea fiscală se va aplica şi sancţiunea pentru nerespectarea termenelor de înregistrare fiscală.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu