În Monitorul Oficial nr. 356 din 25 Mai 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 700 din 11 Mai 2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Actul normativ abrogă procedura existentă şi introduce o nouă procedură fiscală, destul de amplă,  pentru:

a) înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, a unui contribuabil ce avea această obligaţie, însă nu a respectat procedura înregistrării;

b) anularea din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, când se necesită acest fapt, iar contribuabilul nu a solicitat anularea înregistrării, sau anularea înregistrării este exclusiv în sarcina autorităţii fiscale;

c) procedura de corectare a eventualelor erori materiale privind înregistrarea sau anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru ce situaţii se aplică procedura ?

Când contribuabilul nu îşi îndeplineşte în nume propriu obligaţiile de înregistrare sau anulare a înregistrării,  noile reglementări se aplică pentru :

a) în cazul depăşirii cifrei de afaceri, scutite de TVA;

b) în cazul în care o persoană impozabilă este scutită la înregistrarea în scopuri de TVA, dar efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă, peste plafonul anual de scutire de TVA de 10000 Eur (34000 lei). Se obţine un cod special de TVA. Acesta nu conferă calitate de plătitor de TVA în înţelesul obişnuit. [art.153^1 din Codul fiscal]

c) când au încetat condiţiile ce au condus la anularea din oficiu a codului de înregistrare de TVA [art.153 alin. 9 din Codul fiscal].

d) la începerea / finalizarea inactivităţii societăţii comerciale, înregistrată la Registrul Comerţului;

e) când în cazierul fiscal al participanţilor la societate au fost înscrise infracţiuni economice;

f) când timp de un semestru, respectivul contribuabil nu a depus nici un decont de TVA;

g) când timp de un semestru contribuabilul înregistrat în scopuri de TVA, nu a realizat achiziţii sau livrări/prestări ;

h) dacă o persoană impozabilă străină efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri sau importuri în România;

Procedura efectiva de inregistrare din oficiu, parcurge urmatoarele etape:

a) dacă organul fiscal, constată că un contribuabil avea obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, notifică contribuabilul ca, în termen de 15 zile, să îndeplinească obligaţia înregistrării. Nu se notifică şi se înregistrează din oficiu contribuabilul identificat prin inspecţie fiscală.

b) contribuabilul poate să se conformeze notificării şi urmează procedura cunoscută pentru înregistrare sau nu se conformează, iar autorităţile fiscale îl inregistrează din oficiu;

c) dacă contribuabilul prezintă documente şi atestă faptul că nu avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, procedura se suspendă.

d) în cazul în care contribuabilul nu se conformează, autorităţile fiscale îl înregistrează din oficiu în scopuri de TVA. Împotriva deciziei de înregistrare se poate exercita contestaţie în termen de 30 zile.

e) decizia de înregistrare în scopuri de TVA şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică contribuabilului conform art. 44 din Codul de procedură fiscală;

 f) odată cu înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA se vor întocmi şi formalităţile de sancţionare contravenţională, pentru depăşirea termenelor şi nedepunerea declaraţiilor de înregistrare sau de menţiuni.

Procedura  reactivării contribuabilului în inactivitate, declarată la Registrul Comerţului:

Dacă un contribuabil a fost înregistrat în scopuri de TVA şi solicită înscrierea inactivităţii temporare la Registrul Comerţului, se anulează înregistrarea în scopuri de TVA.  La reluarea activităţii, acesta păstrează calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA şi se urmează procedura :

– Registrul Comerţului transmite autorităţii fiscale, informaţiile privind reactivarea contribuabilului;

– Autorităţile fiscale întocmesc referatul propunerii de înregistrare în scopuri de TVA şi proiectul deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;

– Conducătorul autorităţii fiscale are competenţa legală de aprobare a deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

– Decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA se comunică contribuabilului în temeiul art. 44 din Codul de procedură fiscală; (atenţie la afişarea pe site-ul ANAF)

– Pentru aceste persoane, ce suspendă inactivitatea la registrul comerţului şi au fost înregistrate din oficiu în scopuri de TVA, data înregistrării este data menţiunii de reluare a activităţii;

Notă: Actuala procedură este aplicabilă TVA, însă nu trebuie să se omită celelalte obligaţii de depunere a declaraţiei de menţiuni (010) prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Alte proceduri punctuale adoptate de ordinul ANAF:

a) anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA când un contribuabil este declarat inactiv din punct de vedere fiscal (nedepunere de declaraţii, lipsa de la sediu etc.)

b) anularea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru inregistrarea inactivitatii temporare la Registrul Comerţului;

c) anularea înregistrării în scopuri de TVA, când participanţii la societate (asociaţi/administratori) au înscrise, în cazierul fiscal, infracţiuni economice;

d) anularea înregistrării în scopuri de TVA, când un contribuabil nu a depus timp de un semestru, deconturi de TVA, şi a avut, ca perioadă fiscală, luna sau trimestrul.

e) anularea înregistrării în scopuri de TVA, când, în decursul unui semestru, nu au avut loc activiăţi economice (achiziţii/livrări/prestaţii);

f) anularea codului special de TVA, când o persoană neînregistrată efectuează achiziţii intracomunitare sau prestări de servicii către beneficiari din comunitate şi se înregistrează în scopuri “normale” de TVA;

g) procedura corectării erorilor materiale, la înregistrarea sau anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here