Potrivit calendarului ANAF, luni, 25 octombrie este termenul pentru depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat – Formularul 100.

Acesta se depune:
– lunar – contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat:

  • impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
  • impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
  • taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc;
  • alte obligatii de plata lunare prevazute in OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

– trimestrial – contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat:

  • plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual;
  • impozit pe veniturile microintreprinderilor;
  • redevente miniere si petroliere;
  • impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • impozit pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr.170/2016;
  • impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • alte obligatii de plata trimestriale prevazute in OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2.

Baza legala: OPANAF 587/2016

Tot luni, 25 octombrie este termenul pentru depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – Formularul 112.

– pentru luna precedenta

Lunar, persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.
Pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, venituri realizate in baza unor contracte de activitate sportiva, arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II si III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se retine la sursa, de platitorii de venituri prevazuti la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal.
Baza legala: Legea 227/2015 art.147 alin.(1), OMF 203/2021

– pentru trimestrul precedent.

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului.

Baza legala: Legea 227/2015 art.147 alin.(4), OMF 203/2021

Tot luni, 25 octombrie este termenul pentru depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania – Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania, obtin venituri sub forma de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor si care nu au incheiat cu angajatorul un acord referitor la obligatia declararii si platii contributiilor sociale obligatorii.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3780/2017

La 25 octombrie mai  este termenul pentru depunerea

 • Decontului de taxa pe valoarea adaugata – Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, alta data- dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular).

Baza legala:  Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 1253/2021

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta – Formularul 301 Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

Baza legala: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016

 •  Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata – Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e), g) sau h) din Legea nr.227/2015.

Baza legala: OPANAF 793/2016

 • Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Baza legala: OPANAF 188/2018

 • Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta – Formularul 390 VIES. Sunt vizate contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 591/2016

 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta.

Baza legala: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here