21 August, 2019

Amplasarea mijloacelor de publicitate în aria voastră de proprietate: ce obligaţii şi drepturi aveţi?

Reglementată recent prin Legea nr. 185/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 405/2013, amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate introduce reguli pentru toate părţile implicate.

Atragem atenţia aici asupra aspectelor ce privesc persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari în legătură cu amplasarea de mijloace publicitare pe clădiri şi pe terenuri aflate în proprietate privată.

Sunt mai multe situaţii în care sunteţi implicaţi, ca proprietari.

Publicitatea de şantier

O primă situaţie apare atunci când la imobilul dvs., fie el locuinţă personală individuală sau bloc administrat de asociaţia de proprietari, suferă lucrări de intervenţii, iar constructorul amplasează mijloace de publicitate pe schelele montate pe faţadele construcţiei ori pe elementele de împrejmuire a şantierului aferent. Ca proprietari ai imobilului, sunteţi obligaţi să permiteţi executarea lucrărilor pentru amplasarea acestora numai în baza autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Este greu de presupus că asociaţia de proprietari va solicita constructorului să i se prezinte autorizaţia, dar discuţiile pot începe la eventuale accidente, în care sunt implicate şi nereguli la amplasarea mijloacelor de publicitate, inclusiv afectarea structurii de rezistenţă a imobilului.

Cât priveşte durata de amplasare, aceasta nu poate depăşi durata autorizată a organizării de şantier, iar în caz contrar, după 15 zile, administraţia locală este obligată să dispună desfiinţarea mijlocului de publicitate pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.   

Publicitatea temporară

Vi se solicită acceptul pentru amplasarea, pe spaţiul care constituie proprietatea dvs. privată, a unor mijloace de publicitate care nu implică lucrări de fundaţie. Este bine de ştiut că, pentru acestea, autoritatea administraţiei locale poate da un aviz pentru cel mult 30 de zile şi care se poate prelungi o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.

ATENŢIE:
legea enumerează mai multe situaţii în care este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate; în ce priveşte proprietarii, este iarăşi de reţinut că prin lege nu se permite autorizarea pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii.

Regimul de distanţă

Dacă în apropierea proprietăţii dvs. se pregăteşte amplasarea mijloacelor de publicitate, reţineţi că legea prevede două obligaţii:

• dispunerea acestora la o distanţă mai mică de 3,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice;
• obţinerea acordului proprietarilor imobilelor, şi astfel încât să nu afecteze accesul şi utilizarea acestora.

Firmele amplasate pe clădirile de locuit având spaţii cu altă destinaţie la parter sau mezanin
 se amplasează numai pe porţiunea de faţadă corespunzătoare acestor spaţii sau pe parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor.

ps1Sursa foto: Lege5 Online

Firme care anunţă activităţi temporare desfăşurate într-un apartament din bloc. În cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu caracter temporar situate în clădiri de locuinţe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, fiind de asemenea nevoie de acordul proprietarilor afectaţi. Acordul proprietarilor înseamnă că firma se poate amplasa astfel:

• în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;
• fără a depăşi limita spaţiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

Expertizarea tehnică

Ca proprietari ai imobilului, aveţi dreptul – şi obligaţia – să verificaţi dacă autorizarea a fost făcută în baza unei expertize tehnice, aşa cum cere legea, de către experţi tehnici atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate “rezistenţă mecanică şi stabilitate”, “siguranţă în exploatare” şi “securitate la incendiu”, prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de calitate se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acţiunilor factorilor de risc asupra construcţiei sau a elementului constructiv care susţine structura publicitară.

Amplasarea de bannere
care conţin anunţuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, ştiinţifice şi altele de această natură se avizează pe baza documentaţiei privind rezistenţa elementelor de susţinere, precum şi cu acordul proprietarului elementelor de susţinere utilizate în acest scop.

bannSursa foto: Lege5 Online

Amplasarea de mesh-uri
(suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri). Din prevederile legii, reţinem, pentru scopurile acestui material, că se pot amplasa mesh-uri şi mesh-uri digitale pe faţadele clădirilor de locuit, cu acoperirea suprafeţelor vitrate ale clădirilor, dacă Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate o permite.

Sancţiuni

Cum arătam mai sus, ca proprietari aveţi obligaţia să verificaţi autorizaţia de executare a lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate. Legea prevede că permiterea de către proprietarul imobilului a executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate fără autorizaţie de construire valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 de lei la 50.000 de lei.
 
Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu