Proiectul noului Cod fiscal prevede modificări referitoare la amortizarea mijloacelor fixe, propuneri pe care le puteţi citi în materialul de mai jos.

Stabilirea valorii fiscale pentru mijloacele fixe al căror cost de achiziţie se diminuează ca urmare a primirii unor subvenţii guvernamentale. Textul relevant din proiect prevede că în situaţia în care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, contribuabilul deduce subvenţia guvernamentală la calculul valorii contabile a mijloacelor fixe, valoarea rezultată este şi valoare fiscală.

Aplicarea regulii de neutilizare a mijloacelor fixe, cu recalcularea ratei de amortizare, numai pentru acelea neutilizate, ca urmare a trecerii în conservare, potrivit politicii contabile adoptate de contribuabil: în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare se recuperează pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare ieşirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.

Stabilirea unor reguli de amortizare pentru investiţiile ulterioare efectuate la imobilizări necorporale şi pentru listele de contracte: „Cheltuielile ulterioare recunoscute în valoarea contabilă a unei imobilizări necorporale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada din contract/durata de utilizare rămasă. În cazul în care cheltuielile ulterioare sunt recunoscute în valoarea contabilă a unei imobilizări necorporale după expirarea duratei de utilizare, amortizarea fiscală se determină pe baza duratei normale de utilizare stabilită de către o comisie tehnică internă sau un expert tehnic independent.

Proiectul propune, de asemenea, modificarea regulilor de recalculare a amortizării clădirilor şi a construcţiilor minelor, salinelor cu extracţie în soluţie prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanţe minerale solide şi cele din industria extractivă de petrol, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor şi care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor, precum şi a investiţiilor pentru descopertă, de la termenele fixe de „din 5 în 5 ani sau din 10 în 10 ani la saline”, la un interval maxim raportat la aceiaşi ani, pentru a acorda mai multă flexiblitate operatorilor din domeniu.

Se mai propune modificarea prevederilor referitoare la amortizarea cheltuielilor aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activităţi pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale, în corelaţie cu înregistrarea acestor cheltuieli din punct de vedere contabil.

Proiectul prevede că cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activităţi pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale, inclusiv cele reprezentând investiţiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substanţe minerale utile, precum şi pentru lucrările de deschidere şi pregătire a extracţiei în subteran şi la suprafaţă şi care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează direct în contul de profit şi pierdere se recuperează în rate egale pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile.

În cazul în care aceste cheltuieli se capitalizează potrivit reglementărilor contabile aplicabile recuperarea se efectuează astfel:

  • pe măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proporţional cu valoarea recuperată raportată la valoarea totală estimată a resurselor, în cazul în care resursele naturale sunt exploatate;
  • în rate egale pe o perioadă de 5 ani, în cazul în care nu se găsesc resurse naturale.

Intră sub incidenţa acestor prevederi şi sondele de explorare abandonate, potrivit regulilor din domeniul petrolier.

Evidenţierea aplicării limitei de deducere, de 1500 lei, şi pentru cheltuielile înregistrate la scăderea din gestiune a mijlocelor de transport expres selectate prin prevederile corespunzătoare din Codul fiscal. Pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună.

Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică amortizarea în funcţie de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice. Sunt exceptate situaţiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

  • vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
  • vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru demonstraţii;
  • vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
  • vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing operaţional sau pentru instruire de către şcolile de şoferi.

La momentul scăderii din gestiune a mijloacelor de transport expres selectate prin prevederile corespunzătoare din Codul fiscal, valoarea rămasă neamortizată este deductibilă în limita a 1.500 lei înmulţită cu numărul de luni rămase de amortizat din durata normală de funcţionare stabilită de contribuabil potrivit Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here