Începând de mâine, 19 iunie 2013, intră în vigoare o parte din modificările aduse de Legea nr. 51/2013 în ceea ce priveşte activitatea service-urilor auto, valorile amenzilor încasate de aceşti operatori economici fiind schimbate considerabil.

* Noile valori ale amenzilor

Modificările aduse de Legea nr. 51/2013 asupra Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 reprezintă, în primul rând, o actualizare a monedei, făcându-se trecerea la RON, însă se remarcă şi o majorare substanţială a pragurilor valorice, după cum urmează:

* amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei (2.000 – 10.000 lei) pentru efectuarea, fără autorizaţie tehnică de funcţionare, a următoarelor activităţi:  

  • activităţi de reparaţii, întreţinere şi reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere;
  • activităţi de reparaţii, recondiţionări, montări, verificări şi etalonări ale componentelor şi echipamentelor vehiculelor rutiere;
  • modificări constructive şi reconstrucţia vehiculelor rutiere;
  •  activităţi de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate, în vederea comercializării şi reciclării.

amenzi2
Sursa foto: Lege5.ro

* amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (500 – 5.000 lei) pentru efectuarea activităţilor de mai sus, pentru care autorizaţia tehnică de funcţionare a fost suspendată total sau parţial, ori fără menţinerea condiţiilor iniţiale de autorizare;

* amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei (200 – 1.000 lei / 500 – 5.000 lei) pentru nerespectarea următoarelor activităţi:

  • verificarea conformităţii prin inspecţie cu dispozitive, echipamente şi tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul corespunde condiţiilor şi reglementărilor legale privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere;
  • înregistrarea şi menţinerea dovezilor care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse. Registrele de evidenţă a activităţilor trebuie să conţină şi rezultatele inspecţiilor efectuate;
  • utilizarea exclusivă  a echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice, pieselr de schimb şi materialelot de exploatare de origine sau omologate/certificate la repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU;
  • eliberarea către beneficiar a unui certificat de garanţie pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, şi duratele de garanţie aferente componentelor noi ori recondiţionate utilizate.

Modificări: În imaginea de mai jos pot fi observate modificările aduse de Legea nr. 51/2013 asupra OG nr. 82/2000 (art. 61, alin. 1, literele a-d). În stânga este forma iniţială, iar în dreapta este forma modificată. Funcţionalităţile prezentate în imagine sunt disponibile în Lege5.

amenzi3

* Atenţie! Asistarea la intervenţiile asupra autovehiculelor

Legea nr. 51/2013 intră mâine în vigoare, însă parţial, o prevedere foarte importantă inclusă de aceasta făcându-şi efectul începând abia din toamna anului viitor.

Astfel, din septembrie 2014, service-urile auto vor fi obligate să asigure clienţilor posibilitatea de a asista vizual, direct sau prin intermediul unui sistem video, la intervenţiile făcute asupra autovehiculelor lor. În caz contrar, operatorilor economici le vor fi suspendate autorizaţiile tehnice de funcţionare.

amenzi4

Actele normative conexe acestui subiect pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here