Parlamentarii vor să modifice regimul juridic al contravențiilor astfel încât primăriile, prin consiliile locale, să poată executa silit persoana amendată dacă aceasta nu își achită contravenția în termenul legal de 30 de zile.

În momentul de față, primăriile trebuie să sesizeze instanțele de judecată în astfel de cazuri și de cele mai multe ori, costurile sunt ridicate, procesele durează și se ajunge ca aceste cheltuieli să depășească amenda sau contravenția să se prescrie în acest răstimp.

Prin proiectul de lege propus la Senat, se urmărește ca punerea în executare a sancțiunii să se facă de către consiliul local în următoarele domenii: salubritate, activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora, întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii, amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe, precum și a terenurilor virane, întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor, întreținerea străzilor și a trotuarelor, a școlilor și a altor instituții de educație și cultură, întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții și colectarea gunoaielor și aresturilor menajere.

În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul de 30 de zile, consiliul local poate aproba înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, conform proiectului de lege.

Lege pentru modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Art. 9

(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitive a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unității administrative-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul sesizează consiliul local în a cărui circumscripție domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din amendă care a fost achitată, prin hotărâre a consiliului local.

(4) După sesizarea consiliului local, în prima sa ședință, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile în vederea achitării integrale a amenzii.

(5) În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alin. (4), consiliul local procedează la înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității.

(6) Hotărârea prin care s-a aplicat sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității este obligatorie.

Activitatea în folosul comunității nu va putea fi, ca durată, mai mare de 50 de ore, iar în cazul minorilor începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore. Punerea în executare a deciziei de activitate în folosul comunității, dacă persoana nu o efectuează, se va face cu ajutorul unităților de poliție de pe raza teritorială respectivă.

Proiectul de lege va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în Camera Deputaților, unde poate suferi alte modificări înainte de a fi votat în forma finală.

Ai nevoie de O.G. nr. 2/2001? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here