Ordinul nr. 1.768/2021 pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit acestuia, competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, revine persoanelor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al structurilor subordonate acesteia, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală.

Aşadar, acum şi inspectorii ANAF pot să aplice amenzi, aşa cum stabileşte Ordonanța de urgență nr. 13/2021, iar prezentul ordin vine cu detalii privind personalul competent de aplicare a amenzilor.

„Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele prevăzute la art. alin. (1) – (3) din Legea contabilității nr. 82/1991” scrie în ordinul ANAF.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here