Dispozițiile referitoare la contravenții din Ordonanța prin care se interzice introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință cum sunt bețișoare pentru urechi, tacâmuri, furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești, farfurii, paie pentru băuturi intră în vigoare astăzi, la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial.

Astfel, încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării prevederilor art. 5  (1), art. 9 alin. (2)și (4);

b)cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7  (2);

c)cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7  (1)și art. 10 alin. (2);

d)cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4  (1) și (3);

e)cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 9  (1).

Prevederile art. 7 alin. (1) și (2) însă, au intrat în vigoare la 2 septembrie 2021. Potrivit acestora, fiecare produs din plastic de unică folosință enumerat în partea D din anexa la prezenta ordonanță care este introdus pe piață trebuie să poarte un marcaj clar, lizibil și care nu se poate șterge, plasat pe ambalajul acestuia sau direct pe produs, marcaj care informează consumatorii cu privire la:

a) opțiunile adecvate de gestionare a deșeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv, în conformitate cu ierarhia deșeurilor menționată la art. 4  (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

b) prezența materialelor plastice în componența produsului și impactul negativ asupra mediului rezultat din aruncarea produsului sau din alte mijloace necorespunzătoare de eliminare a produsului.

Marcarea prevăzută la alin. (1) respectă prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2.151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la prezenta ordonanță.

Dispozițiile prezentului articol referitoare la produsele din tutun le completează pe cele prevăzute în Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here