Conform unui comunicat de presă publicat pe pagina web a Ministerului Muncii, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 2.728.700 de lei în urma controalelor la 2.187 de angajatori, realizate în perioada 4-8 martie 2013. În cadrul acestor controale au fost depistate 341 de persoane care lucrau fără forme legale.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 2.443 de controale la 638 de angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 1.960.200 de lei. Pentru munca la negru valoarea amenzilor a fost de 1.340.000 de lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1.897 de controale la 1549 angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 768.500 de lei. S-au constatat 2.627 deficienţe şi s-au aplicat 2.583 sancţiuni contravenţionale. La nouă angajatori s-a dispus oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă pentru că exista pericol iminent de accidentare.

S-au dispus două sistări de activitate la un angajator din judeţele Argeş şi Olt. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 9 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu, ca fiind accidente de muncă.

Principalele abateri constatate în cadrul controalelor au fost:

– primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

– în fişa postului nu s-au stabilit atribuţiile corespunzătoare pentru toţi salariaţii;

– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

– nu au fost duse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

– primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical;

– concediile de odihnă neefectuate în perioada lucrată nu s-au compensat în bani;

– nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;

– regulamentul intern nu conţinea dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare a activităţii profesională a salariaţilor;

– registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstra la sediul societăţii;

– lipsea dovada instruirii periodice a lucrătorilor;

– activitatea de securitate a muncii la nivelul unităţilor era organizată necorespunzător;

– riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională nu erau evaluate;

– activitatea la locul de muncă se desfăşura fără efectuarea examenul medical la angajare sau periodic.

Sursa: Ministerul Muncii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here