Hotărârea nr. 985/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști a fost publicată în Monitorul Oficial.

Aceasta prevede că producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 lei la 50.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițeri și agenți de poliție din cadrul Poliției Române.

Contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolele de echipament sau însemnele distinctive ce fac obiectul contravenției se confiscă.

Actul normativ mai prevede că, pentru activități culturale și filmări, persoanele juridice din domeniul cultural pot achiziționa de la operatorii economici, care furnizează articole de echipament unităților Ministerului Afacerilor Interne.

Achiziționarea și utilizarea uniformelor pentru activitățile culturale și filmări de către persoane juridice din domeniul cultural se realizează numai cu aprobarea inspectorilor generali ai structurilor care utilizează modelele respective de uniforme.

La finalizarea activităților culturale și a filmărilor pentru care au fost achiziționate, uniformele se distrug de către persoanele juridice sau se păstrează la recuzita acestora.

 La împlinirea termenului de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here