Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în perioada 01.10 – 04.11.2021, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 10.833.600 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, se anunţă într-un comunicat de presă.

Au fost depistate 431 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 6.797 avertismente și au fost dispuse 15.264 măsuri de remediere a neconformităților constatate. Din cele 431 persoane identificate prestând muncă nedeclarată, 282 nu dețineau contract individual de muncă în formă scrisă, 92 nu aveau contract individual de muncă transmis în Revisal, 6 prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 51 prestau activitate în afara programului de lucru din contractul de muncă cu timp parțial.

Amintim în acest context de recentele modificări ale Codului Muncii aduse prin OUG 117/2021 care vizează munca nedeclarata şi aduce noi obligatii privind contractul individual de munca.

Art. 152. –În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale.”

Art. 122. – Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.”

Ordonanţa mai prevede că primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei.

Iar întârzierea salariului cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here