Unele dispoziţii din această materie, tratată în Codul de procedură penală, au fost recent modificate, în special în urma completărilor privind metodele speciale de supraveghere sau de cercetare, pe care le-am prezentat pe LegeStart şi care pot fi consultate aici.

Modificările au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 389/2016, din data de 23 mai.

Abateri judiciare

Codul de procedură penală dispune aplicarea amenzii judiciare, în cuantum diferit, în funcţie de abaterile constate.

Astfel se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei abateri ce ţin de citarea sau comunicarea greşită a actelor procedurale, dacă prin aceasta s-au provocat întârzieri în desfăşurarea procesului penal, precum şi neexecutarea mandatelor de aducere.

Lipsa nejustificată a martorului, precum şi a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile, chemate să dea declaraţii, sau părăsirea, fără permisiune ori fără un motiv întemeiat, a locului unde urmează a fi audiate se sancţionează cu amendă judiciară de la 250 lei la 5.000 lei.

Lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condiţiile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condiţiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale, se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei.

Se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei abateri săvârşite în cursul procesului penal, precum:

 • împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor care revin organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, experţilor desemnaţi de organul judiciar în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţelor şi parchetelor;
 • lipsa nejustificată a expertului sau interpretului legal citat;
 • tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;
 • neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
 • nerespectarea obligaţiei de păstrare a obiectelor care nu pot fi ridicate la percheziţie şi care au fost lăsate în păstrarea celui la care se află sau a unui custode. Persoanei căreia i se lasă spre păstrare obiectele i se pune în vedere că are obligaţia de a le păstra şi conserva, precum şi de a le pune la dispoziţia organelor de urmărire penală, la cererea acestora.
 • neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
 • nerespectarea de către părţi, avocaţii acestora, martori, experţi, interpreţi sau orice alte persoane a măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată;
 • nerespectarea de către suspect, inculpat sau martor a obligaţiei de a încunoştinţa în scris, organele judiciare despre orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal;
 • abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale de către părţi, reprezentanţii legali ai acestora ori – ATENŢIE – consilierii juridici;
 • neîndeplinirea de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a obligaţiei de a colabora procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică, precum şi pentru nerespectarea, de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care colaborează cu organele de urmărire penală a obligaţiei de a păstra secretul operaţiunii efectuate.

Cum semnalam la început, aceasta reprezintă una din modificările de încadrare, ca urmare a modificărilor privind măsurile de supraveghere specială şi cercetare penală; – la fel este cazul şi pentru următoarea situaţie de aplicare a amenzii judiciare – introdusă prin ordonanţa de urgenţă, şi anume pentru neîndeplinirea, de către instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile financiare,  a obligaţiei de a preda înscrisurile sau informaţiile la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 18/2016 asupra Codului de procedură penală (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5

amenda judiciara

Sursa foto: Lege5.ro

 • neîndeplinirea, de către unităţile poştale ori de transport sau orice alte persoane fizice ori juridice care efectuează activităţi de transport sau transfer de informaţii, a obligaţiei de a reţine şi preda procurorului scrisorile, trimiterile poştale ori obiectele la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror;
 • neîndeplinirea obligaţiei de pune la dispoziţie actele solicitate, obligaţie ce revine furnizorului de servicii de credit sau altei persoane care deţine sau are sub control datele privind situaţia financiară a unei persoane.

Cum se aplică amenda judiciară?

De reţinut, în primul rând, este faptul că aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune.

Amenda se aplică de organul de urmărire penală prin ordonanţă, iar de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară şi de instanţa de judecată, prin încheiere.

Persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare.

Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin încheiere va fi soluţionată de un alt judecător de drepturi şi libertăţi, respectiv de un alt judecător de cameră preliminară ori de un alt complet, prin încheiere.

Ai nevoie de Codul de procedură penală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here