Legea nr. 299/2022 pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare la 09 februarie 2023.

Obligaţiile de administrare şi conservare a lucrărilor de artă plastică, artă monumentală de for public revin proprietarilor sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale.

 Fapta proprietarului sau administratorului unui monument de for public de a nu îl întreţine în mod corespunzător sau de a nu remedia degradările survenite, într-un termen de maximum şase luni de la data sesizării oficiale a degradării, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Monumentele de for public având caracter decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie instituită conform legii, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, sunt:

a) bunuri imobile;

b) lucrări de artă plastică;

c) artă monumentală;

d) construcţii sau amenajări neutilitare.

Zona de protecţie a monumentului de for public este delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului, după caz. Zona de protecţie a monumentului de for public asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a monumentului de for public.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here