Judecătoria Piatra-Neamț a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, potrivit cărora executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată, din oficiu, de instanța de judecată, în cadrul soluționării unei cauze civile având ca obiect “înlocuire amendă cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității”. 

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea a reținut că principala critică a instanței de judecată, autoare a excepției de neconstituționalitate, este aceea că termenul de prescripție a executării amenzii contravenționale este de 5 ani, la fel cu cel instituit pentru executarea creanțelor fiscale, ceea ce ar încălca dreptul contravenientului la un proces echitabil, deoarece, în materie penală, prescripția executării pedepsei amenzii este de 3 ani. 

Critica de neconstituţionalitate a fost declarată inadmisibilă de CCR

Iată, în rezumat, considerentele pentru care CCR nu a admis critica de neconstituționalitate a reglementării în cauză.

– Dispozițiile de lege criticate fac parte din capitolul V “Executarea sancțiunilor contravenționale” din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și prevăd că executarea sancțiunilor contravenționale se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale. Prin urmare, termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a amenzilor contravenționale este de 5 ani, termen prevăzut pentru executarea silită a creanțelor fiscale de art. 110 alin. (2) din Codul de procedură fiscală în vigoare [și de art. 131 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de contravenție].

– Potrivit art. 162 din Codul penal, termenul de prescripție a executării pedepsei pentru persoana fizică este de 3 ani, în cazul în care pedeapsa este amenda, și curge de la data la care hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

– Materia contravențională se asimilează celei penale, sub aspectul garanțiilor dreptului la un proces echitabil, instituite de art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale.

● Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, garanțiile dreptului la un proces echitabil, prevăzute de art. 6 din Convenție, sub aspect penal, se aplică și unei proceduri contravenționale. Astfel, în Hotărârea din 3 aprilie 2012, pronunțată în Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României, CEDO a considerat că “natura generală a dispoziției legale încălcate în speță de către reclamantă, precum și obiectivul disuasiv și punitiv al sancțiunii aplicate sunt suficiente pentru a demonstra că infracțiunea în litigiu avea caracter penal în sensul art. 6 din convenție, care este așadar aplicabil“.

● De altfel, așa cum a observat CEDO, prin aceeași hotărâre, “este vorba de prima cauză supusă Curții spre examinare de la modificarea legislației și practicii interne relevante pe care anterior le-a declarat contrare art. 6 din convenție pe motiv că nu ofereau garanții suficiente, în special cu privire la respectarea prezumției de nevinovăție, pentru apărarea persoanelor față de posibilele abuzuri comise de autorități”.

– Prin Decizia nr. 161/1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 3/1999, Curtea a stabilit că scopul interpretării date dispozițiilor art. 6 din convenție, în sensul că noțiunea de “acuzație în materie penală” include și domeniul contravențional, a fost acela de a asigura aceleași garanții procesuale celor învinuiți de săvârșirea unei contravenții ca și cei învinuiți de săvârșirea unei infracțiuni.

– Având în vedere acestea, Curtea constată că în cauza de față nu se pune în discuție vreo garanție procesuală a dreptului contravenientului la un proces echitabil, ci se critică reglementarea legală a termenului de prescripție a executării amenzii contravenționale.

– Potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale, legiuitorul are competența exclusivă de a stabili regulile de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești, astfel cum rezultă din art. 126 alin. (2) din Constituție. Așadar, reglementarea termenelor de prescripție a executării sancțiunilor contravenționale sau penale intră în competența legiuitorului, care, evident, trebuie să respecte principiile și dispozițiile Constituției.

– Analizând reglementările referitoare la amenda contravențională, pe de-o parte, și amenda penală, pe de altă parte, CCR a reţinut, referitor la natura juridică a amenzii, că, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, amenda contravențională are caracter administrativ, iar amenda penală este una dintre pedepsele principale prevăzute de art. 53 din Codul penal.

Cuantumul celor două tipuri de amenzi: limitele minime și maxime ale amenzii contravenționale sunt stabilite de art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în timp ce cuantumul amenzii penale se stabilește, potrivit art. 61 alin. (2) din Codul penal, prin sistemul zilelor-amendă, iar “suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei și 500 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 400 de zile”.

Punerea în executare a amenzii contravenționale; potrivit art. 39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, “organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă […]”. În ceea ce privește executarea pedepsei amenzii penale aplicate persoanei fizice, aceasta se face în condițiile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

– Ținând cont de aceste diferențe de reglementare, având în vedere natura juridică diferită a celor două categorii de amenzi – administrativă și penală -, legiuitorul a prevăzut condiții și proceduri diferite de punere în executare a celor două tipuri de amenzi.

Astfel, în timp ce amenda contravențională se execută silit de către organele fiscale, executarea amenzii penale se realizează de instanța de executare, care poate dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunității sau poate dispune înlocuirea amenzii cu închisoarea. Prin urmare, există o diferență evidentă între cele două tipuri de sancțiuni – contravențională și penală – sub aspectul condițiilor și al procedurilor de executare silită. Astfel, legiuitorul a stabilit termene diferite de prescripție a executării celor două categorii de sancțiuni, ceea ce nu contravine dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Constituție.

– Întrucât legiuitorul a reglementat procedura de executare a sancțiunilor contravenționale, în mod similar cu executarea silită a creanțelor fiscale, este firesc ca și termenul de prescripție a executării amenzilor contravenționale să fie același cu cel prevăzut pentru executarea creanțelor fiscale, și anume cel de 5 ani, stabilit de Codul de procedură fiscală. Faptul că executarea amenzii penale a persoanelor fizice se prescrie într-un termen mai scurt, de 3 ani, nu poate conduce la concluzia încălcării dreptului contravenientului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil, deoarece condițiile de executare a amenzii penale sunt reglementate mai sever, din moment ce, în caz de neexecutare, amenda penală se poate înlocui cu închisoarea, astfel încât nu se poate face vreo analogie cu privire la termenul de prescripție a executării celor două sancțiuni. Prin urmare, critica potrivit căreia instituirea termenului de 5 ani pentru prescripția executării sancțiunii amenzii contravenționale conduce la încălcarea dreptului contravenientului la soluționarea cauzei sale într-un termen rezonabil este neîntemeiată.

– Referitor la celelalte aspecte invocate de instanța de judecată, privind înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, posibilitate prevăzută de art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, Curtea constată, pe de-o parte, că aceste aspecte nu au legătură cu obiectul excepției de neconstituționalitate, iar, pe de altă parte, că reprezintă chestiuni ce țin de interpretarea și aplicarea legii la cazul dedus judecății instanței judecătorești care a sesizat Curtea Constituțională. 

Decizia nr. 699/2018 a CCR, publicată în Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 699/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

  1. Sint din CENAD ////JUD Timis ///desi stam de citiva ani in Cenad ///si excrocheriile si magariile //se tin lant ///si in primul rind facturile pe care le platim lunar //enel ///unde in acest sat la 300//de kv //mai nou se plateste triplu //platim 216///si restul fara cuvinte //dispar 200 lei din conturi din banci //desi nu sint anuntati clienti //fie telefonic fie prin mesaje ///si uite asa oameni care sint in virsta sint prostiti //de nici nu gindesc ///la facturi //desi si cu rom telecomul citeva facturi //care erau in plus ////de platit //si uite asa ///o duc bine rom telecom //si enelul ///facturile //nu numai una //ca sa fie siguri //cite 2 sau 3 facturi //nemernicie ….se tine lant///in sat cenad //si sanicolaul mare ///unde protectia consumatorului //si politia economica //si garda financiara //ar trebui sa ii amendeze sa le sara ochi cind //pacalesc lumea //angajatele si contabilele ///inn primul rind ///care au curajul sa faca asa ceva ///desi leam mai facut reclamati acum citiva ani pt furt //incontinuare enelul are curajul sa ne fure ///si ca sa ne arate ca se poate si mai mult sa fure //ne arata ca 2 facturi poate sa fure fara frica //fara sa fie trasi la raspundere //si in cenad //deaia isi permit sa fure fara nici un regret //ca va spun sincer //sat fara ciini///si politia economica //si garda financiara ///protectia consumatorilor ///pt ca si rom telecom mai nou mai mint si iei ///dar na ///cu mai putin /// dar si bcr ///incredibil dar adevarat///ar trebui ////sa intre angajatele la puscarie //si inca ceva //se poate numi furt //cu buna stiinta //la facturi///sau abuz in serviciu //sau inselaciune //si daune morale //ca enelul cred //ca or inebunit ///

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here