Ambasada Franţei în România va acorda, în acest an, sprijin financiar ONG-urilor româneşti, prin susţinerea proiectelor inovative în domeniul urbanismului, patrimoniului şi al cadrului de desfăşurare a vieţii.

Programul de sprijin financiar nerambursabil a fost lansat pe 1 iulie şi se adresează fundaţiilor, asociaţiilor şi altor organizaţii civile din România. Proiectele se primesc până pe data de 15 iulie a.c.

Eligibilitate. Campania de primire a proiectelor se adresează tuturor ONG-urilor din România (asociaţii, fundaţii şi federaţii de ONG-uri) non-profit, înregistrate în România şi care desfăşoară proiecte în România. Un ONG nu poate să prezinte decât un singur proiect.

Teme. Proiectele având următoarele teme vor putea fi susţinute:

– colaborarea între autorităţile locale pe tema îmbunătăţirii cadrului de desfăşurare a vieţii;
– promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului peisager şi a celui construit.

Criterii de selecţie. Vor avea prioritate proiectele:

– care se sprijină pe un parteneriat european deja existent (mai ales parteneriatele franco-române), desfăşurate în colaborare cu o colectivitate locală (autorităţi locale şi consilii judeţene) pe un teritoriu-ţintă specific care favorizează dezvoltarea teritorială şi participarea cetăţenilor.

Funcţionarea obişnuită a potenţialilor beneficiari ai prezentei campanii de primire de proiecte nu va putea face obiectul unei susţineri financiare din partea Ambasadei Franţei în România.

Modalităţi de co-finanţare. Suma maximă acordată ca sprijin de către Ambasada Franţei este fixată la 50% din suma totală a proiectului dezvoltat şi nu va putea depăşi 20.000 de RON.

Cheltuielile administrative din cadrul proiectului nu vor putea depăşi 10% din bugetul global.

Ambasada îşi rezervă posibilitatea de fixa un plafon la sprijinul financiar pe care îl acordă.

Cofinanţarea va fi acordată în anul bugetar 2011, pentru eşalonarea acţiunilor care se vor putea realiza până la data de 31 iulie 2012.

Procedura de depunere a dosarelor. Vor putea fi luate în considerare numai dosarele complete, depuse sau transmise prin fax, într-un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare şi Acţiune culturală al Ambasadei Franţei în România, până pe data de 15 iulie 2011 cel târziu şi redactate în limbile franceză sau română. Dosarele trebuie transmise la: Ambasada Franţei în România, Serviciul de Cooperare şi Acţiune culturală, Strada Emile Zola nr. 6, 011 847 BUCUREŞTI, Fax: 021 231 05 19.

Selecţia proiectelor se va face, în limita bugetului disponibil, pe baza criteriilor următoare:

– caracterul inovativ, realist şi reproductibil al proiectului propus;
– gradul de precizie a proiectului (obiective, beneficiari, calendar, buget, rezultate etc.);
– calitatea şi diversitatea parteneriatelor dezvoltate cu ocazia derulării.

Rezultatul în urma selecţiei proiectelor va fi comunicat în cursul lunii iulie, iar acordarea sprijinului financiar se va face în cea de-a doua jumătate a lunii iulie 2011.

Informaţii suplimentare şi formularul de candidatură:

http://www.ambafrance-ro.org/index.php/ro_RO/actualites/actualites-franco-roumaines/soutien-aux-projets-innovants-des-ong-appel-a-projets

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here