Legea 162 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 691 din 8 octombrie 2012.

Modificările cuprinse în actul legislativ vizează, în primul rând, art. III alin. 1 prin care se anunţă că prevederile art. 1 pct. 13 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2012 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 10912, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Astfel, s-a hotărât amânarea pentru data de 1 ianuarie 2015 a elementelor normative ce ţin de sfera de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii.

Iniţial, se stipula că, începând din ianuarie 2013, autoritatea competentă din România are obligaţia să comunice oricărui alt stat membru, prin schimb automat, informaţiile referitoare la perioadele de impozitare care încep după data de 1 ianuarie 2014 şi care sunt disponibile cu privire la rezidenţii din acel stat membru şi la o serie de categorii specifice de venituri şi de capital.

Acestea fac referire la:

– veniturile din muncă;

– remuneraţii plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora;

– produse de asigurări de viaţă neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, în cazul schimbului de informaţii sau al altor măsuri similare;

– pensii;

– proprietatea asupra bunurilor imobile şi venituri din bunuri imobile.

Cea de-a doua modificare survine în cadrul aplicării prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 83 alin. (5), declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea. Aplicarea acestei prevederi legale fusese stabilită iniţial de la data de 1 ianuarie 2013, însă prin legea 162/2012 aceasta se suspendă până la 1 ianuarie 2014.

Citeşte aici textul integral al Legii 162/2012!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here