Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 04.02.2020, “Curtea Constituţională…..cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.22 din Legea nr.104/2003, care exclude personalul care desfășoară activitatea de anatomie patologică și prosectură în instituțiile de medicină legală de la încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite de muncă, este neconstituțională.”

Decizia este definitivă și general obligatorieși se comunică celor două Camere ale  Parlamentului,  Guvernului  şi  instanței  de judecată  care  a  sesizat  Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel Bucureşti.

Argumentele reținute  în  motivarea  soluțieipronunțate  de  Plenul  Curții Constituționale  vor  fi  prezentate  în  cuprinsul deciziei,  care  se  va  publica  în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conţinutul textului de lege analizat de CCR?

Art.22 din Legea nr.104/2003:„Personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.” 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 04.02.2020 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a soluției  legislative cuprinsă în art.22 din Legea nr.104/2003, care exclude personalul care desfășoară activitatea de anatomie patologică și prosectură în instituțiile de medicină legală de la încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite de muncă, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR ( 04.02.2020) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă  prevederile cuprinse în art.22 din Legea nr.104/2003.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  soluția  legislativă cuprinsă în art.22 din Legea nr.104/2003, care exclude personalul care desfășoară activitatea de anatomie patologică și prosectură în instituțiile de medicină legală de la încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite de muncă, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- în speță  prevederile art.22 din Legea nr.104/2003,  cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă , îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 

Ai nevoie de Legea nr.104/2003? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here