Analizăm în continuare  prevederile OUG nr. 30/2020, cu privire la indemnizația pentru șomajul tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj.

Cadrul normativ de acordare și încasare a sumelor primite de la fondul de șomaj este art. XI – XV din OUG nr. 30/2020.

Pot primi o indemnizație pentru șomajul tehnic plătită din bugetul fondului de șomaj, pentru perioada stării de urgență, salariații ce au contractele de muncă suspendate din inițiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, astfel:

Art. 52. – (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:  (…)

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;”.

Indemnizația brută este în valoare de 75% din salariul de bază, se suportă din bugetul ajutorului pentru șomaj, dar nu poate fi mai mare de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat. În anul 2020, salariul mediu brut este suma 5.429 lei, astfel că îndemnizația maximă brută este de 4.071 lei.

Din analiza mai atentă a textului normativ, apare următoarea situație: la ce moment în timp ne referim când stabilim salariul de bază? Ar putea să fie salariul existent la momentul suspendării contractului? Sau o medie lunară pentru perioada anterioară? Are un angajator posibilitatea să majoreze salariul brut de încadrare cu câteva zile înainte să suspende contractele de muncă.

Sper ca aceste situații să fie clarificate prin normele de aplicare sau prin alte acte normative.

Ce categorii de salariați pot beneficia de indemnizația pentru șomajul tehnic?

Există două categorii de salariați ce pot beneficia de această indemnizație:

a) salariații ai angajatorilor ce au întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a măsurilor luate de autoritățile publice pentru aplicarea stării de urgență. Acești angajatori trebuie să dețină un Certificat de situații de urgență, ce va fi eliberat de Ministerul economiei.

Notă: certificatul de urgență este prevăzut în Decretul nr. 195/2020 privind instituirea situației de urgență, dar nu există o machetă în acest moment.

b) salariați ai angajatorilor ce își reduc activitatea ca efect al epidemiei și nu au capacitatea financiară de a efectua plata salariilor. Din păcate, pentru această categorie de salariați, pot beneficia de indemnizație doar 75% din angajații cu contracte de muncă active, existente la data de 21 martie 2020, data intrării în vigoare a ordonanței.

Pentru această a doua categorie de salariați, unde s-a redus activitatea angajatorului, plata indemnizației se va realiza în baza unei Declarații pe propria răspundere a persoanei ce reprezintă angajatorul, din care să rezulte că încasările din luna anterioară depunerii declarației s-au diminuat cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din lunile ianuarie și februarie 2020 și angajatorul menționează cu nu poate achita salariile. Reținem așadar că discutăm de încasări și nu de nivelul veniturilor sau a cifrei de afaceri.

Modelul declarației va fi adoptat prin ordin al Ministrului muncii.

Pentru a se deconta sumele de la fondul de șomaj, angajatorii trebuie să depună în luna curentă pentru luna anterioară, prin poșta electronică, la agenția pentru ocuparea forței de muncă, o cerere însoțită de lista persoanelor ce beneficiază de această indemnizație.

Atăt formatul cererii, cât și formatul listei sunt prevăzute de Anexele la ordonanță, pe care le vom anexa prezentei alerte.

Plata indemizațiilor din fondul de șomaj se face în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor.

Foarte important: indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii, ce sunt reținute de angajator din sumele primite de la fondul de șomaj. Legiuitorul nu permite acordarea deducerii personale la calculul impozitului pe venitul din salarii, având în vedere prevederile de la art. XI alin. (6) din OUG nr. 30/2020 coroborat cu art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Faptul generator al impozitului și al reținerii asigurărilor sociale se realizează în luna în care se încasează îndemnizația de la fondul de șomaj, iar impozitul și contribuțiile trebuie plătite până în data de 25 a lunii următoare încasării banilor și se declară prin declarația 112.

Notă: pentru această indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

În concluzie, se vor transmite prin poșta electronică la agenția pentru ocuparea forței de muncă, următoarele documente:

a) Pentru angajații la care activitatea a încetat sau a fost diminuată ca urmare a deciziei autorităților ca urmare a instituirii stării de urgență:

  • Cerere, Anexa nr. 1;
  • Certificat de situație de urgență;
  • Lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație.

b) Pentru angajații la care s-a redus activitatea, generată de situația economică de ansamblu:

  • Cerere, Anexa nr. 2;
  • Declarație pe propria răspundere cu diminuarea încasărilor;
  • Lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este un instrument indispensabil în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României şi noilor modificări legislative. 

1 COMENTARIU

  1. Nu am inteles exact in legatura cu deducerea personala care nu se acorda pentru somajul tehnic. DIn tabelul cu deduceri ma uit in dreptul sumei brute aferente doar orelor lucrate, adica deducerea este mai mare decat daca ma uitam in dreptul sumei brute lucrate+sumei brute aferente somajului tehnic?
    Cu alte cuvinte, neaplicarea deducerii la somaj tehnic duce la o deducere mai mare in cazul in care in luna respectiva avem si ore lucrate??

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here