22 Ianuarie, 2020

Alinierea la sistemul vamal comunitar: Ce trebuie să ştim despre noile reglementări ale Fiscului

Anunţate iniţial la definitivarea proiectului de elaborare şi implementare a politicii de securitate IT în contextul Codului Vamal al Uniunii Europene, măsurile au fost deja puse în aplicare prin reglementări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care sunt în vigoare de la 15 septembrie 2014.

Utilizarea semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 2781/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 672/2014, a fost aprobată utilizarea semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România.

Urmând regimul prevăzut de Legea nr. 455/2001, utilizarea semnăturii electronice extinse se implementează în fază-pilot pentru declaraţiile sumare de intrare depuse în aplicaţia ICS-RO pentru mărfurile ce urmează a fi introduse în Uniunea Europeană pe baza unei declaraţii sumare de intrare. Transmiterea de către declarant/reprezentant a declaraţiei sumare de intrare, a cererii de rectificare sau a cererii de rerutare, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, la biroul vamal se realizează cu semnătură electronică extinsă. Aplicaţia ICS-RO transmite mesaje de răspuns către declarant/reprezentant, având ataşată semnătura electronică extinsă.

Utilizarea semnăturii electronice extinse în aplicaţia ICS-RO este facultativă pentru o perioadă de şase luni de la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 2781/2014. După expirarea acestui termen, utilizarea semnăturii electronice extinse devine obligatorie.

Aplicarea acestor reglementări se completează cu prevederile Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 2477/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Sistemul informatic integrat vamal

În aplicarea reglementărilor privind sistemul vamal comunitar, prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 2782/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 672/2014, au fost aprobate Normele privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) aplicabil pe teritoriul României, şi anume: Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, Sistemul de control al exportului ECS-RO şi Sistemul de control al importului ICS-RO.

Accesul la componentele SIIV se realizează pe baza autorizaţiei eliberate de Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Soluţia tehnică pentru accesul la sistemele RCDPS şi ECS-RO se bazează pe conectarea securizată Direct Trader Input, folosind certificate digitale, la o interfaţă web a sistemelor.

Pentru accesul la sistemul ICS-RO se asigură conectarea securizată, introducerea, actualizarea şi încărcarea datelor din declaraţia sumară de intrare, precum şi schimbul securizat de mesaje electronice între aplicaţiile proprii ale persoanelor şi sistemul ICS-RO.

Începând cu 15 septembrie, Modelul de protocol standard de cooperare tehnică 4 se găseşte pe site-ul www.customs.ro al Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF.

Cei interesaţi găsesc în Norme întreaga procedură de autorizare a accesului la SIIV, respectiv condiţii de acces, dosarul de autorizare şi emiterea autorizaţiei de acces, inclusiv cerinţele minimale pentru solicitanţi şi modelul formularelor de lucru.

Reglementări în dreptul naţional:

- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată în Monitorul Oficial nr. 316/2014;

- Normele tehnice şi metodologice de aplicare a legii, aprobate prin H.G. nr. 1259/2001, publicate în Monitorul Oficial nr. 847/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementări abrogate

Prin OPANAF nr. 2782/2014 au fost, totodată, abrogate:

- Ordinul ANAF nr. 6504/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

- Ordinul ANAF nr. 2578/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului;

- Ordinul ANAF nr. 1627/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului ECS.

Reglementările comunitare:

- Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

- Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92;

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat).

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu